ΠΟΣΙΠΥ: 04 06 2013 Επιστολή προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Προς 
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο
Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Αλ. Γαρύφαλλο


Αθήνα, 04/06/2013
Αρ. Πρωτ.: 105

«Δανειακή διαπίστευση»
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε

Σε συνέχεια της χθεσινής μας συνάντησης με μέλη του Ι.Σ.Α., της Ομοσπονδίας μας και άλλων φορέων σας ετέθη το ερώτημα για την δυνατότητα να αναφέρουμε στο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης σε ό,τι αφορά την διαπίστευση των εξετάσεων, την αντίστοιχη διαπίστευση των εργαστηρίων επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό τρίτων (π.χ. Συνεταιρισμός εργαστηριακών γιατρών) με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Μετά την θετική σας τοποθέτηση επί του θέματος παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να κάνουμε χρήση αυτής της δυνατότητας («δάνεια διαπίστευση»).

Υ.Γ. Επίσης σας παραθέτουμε το απόσπασμα του Ν. 4025/2012 που αφορά την διαπίστευση και που αυτή απαιτείται.

«Γ. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO 15189 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοσή του.»

Ιδιαίτερα για τα διαγνωστικά βιοπαθολογικά εργαστήρια προβλέπεται από τον ίδιο Νομό (4025/2012) στην παρ. Β του άρθρου 34 ότι : « Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών να εφαρμόζουν μεθόδους ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα».

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου   Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου