ΠΟΣΙΠΥ: Παράταση συμβάσεων Διαγνωστικών Εργαστηρίων

Προς
Υπ. Υγείας, κ. Αδ. Γεωργιάδη
Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Δ. Κοντό
 
Αθήνα, 08/01/2014
Αρ. Πρωτ. 125
Παράταση συμβάσεων Διαγνωστικών εργαστηρίων
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Δεδομένου ότι :
1) Οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τα Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ( ΙΔΕ ), έληξαν στις 31-12-2013
2) Στον πρόσφατο Ν. 4223 /2013 προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων μόνο των θεραπευτών ιατρών μέχρι 30-3-14 και όχι των ΙΔΕ.
3) Ο πρόσφατος Ν. 4223 /2013 αναφέρεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 28 του Ν.3918/2011 την οποία και τροποποιεί. Όμως ανατρέχοντας κάποιος στο περιεχόμενο αυτού του Ν. 3918/2011 δεν ανευρίσκεται αυτή η παράγραφος.
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τι ισχύει σήμερα σε ισχύει με τις συμβάσεις των διαγνωστι9κών εργαστηρίων που συνεχίζουν ανελλιπώς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
Επισυνάπτονται
1) Ο Ν. 4223/13
2) Ο Ν. 3918/2011
3) Η εγκύκλιος του ΥΕΚΑ της 29-12-2011 για την παράταση των συμβάσεων
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 
Θ. Χατζηπαναγιώτου Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου