ΠΟΣΙΠΥ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 19/06/2013

Κατεπείγουσα Ενημέρωση

Σας επισυνάπτουμε σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την αιτιολογική έκθεση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που αφορά στην απεμπλοκή από το πρόβλημα της υπογραφής των ενταλμάτων μας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ψηφίστηκε.
Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου   Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου