ΠΟΣΙΠΥ: Ενημερωτικό σημείωμα από συνάντηση με Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 14/01/2014
 
Ενημερωτικό Σημείωμα
Την Παρασκευή 10/01/2015 και την Τρίτη 13/01/2015 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΠΟΣΙΠΥ με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Δ. Κοντό.
Σκοπός των συναντήσεων μας ήταν η διερεύνηση κάθε δυνατότητας πληρωμής των μελών μας που είναι ο μόνος κλάδος παρόχων που δεν πληρώθηκε τον μήνα Δεκέμβριο του 2014, καθώς και η επίλυση του θέματος που έχει προκύψει με τις Ελεγκτικές Εταιρείες.
Για το θέμα της πληρωμής μας μετά και την σχετική απομείωση ζήτησης που έχει επιτευχθεί στο Β’ εξάμηνο του 2014 που παραμένει κατώτερη της αναμενόμενης δέχθηκε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία πληρωμής για τα εργαστήρια μας.
Για το θέμα των Ελεγκτικών Εταιρειών μας επισήμανε ότι θεωρεί επείγουσα την ολοκλήρωση του ελέγχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν για όλα τα μέλη μας οι πληρωμές που θα ακολουθήσουν την εκκαθάριση μετά τη διαδικασία του συμψηφισμού.
Επίσης μας ενημέρωσε ότι όσοι από τα μέλη μας δεν έχουν προχωρήσει στην διαδικασία του ελέγχου είναι πιθανό να μην ανανεωθεί η σύμβαση τους για το 2015 με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου Ι. Κλεινάκης
Αθήνα, 14/01/2014
 
Επετεύχθη τη θεσμοθέτηση ζητημάτων που αιτούμασταν καιρό
 
Αναφορικά με τον Νόμο 4316/2014, σας επισημαίνουμε να εστιάσετε την προσοχή σας στα άρθρα 36,38, 39,40 και 66 (παρ. 6).
 
Στα άρθρα 36, 38, 39 και 40, οι διατάξεις αφορούν ρυθμίσεις των θεμάτων σχετικά με την αδειοδότηση των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. 
 
Δίνεται παράταση 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω Νόμου, στους φορείς που δεν έχουν την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας τους, στο να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επιπλέον, θεσμοθετείται η απαγόρευση συμμετοχής, ιατρών ή οδοντιάτρων στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού τους έργου, σε εταιρείες που έχουν σκοπό την παροχή Π.Φ.Υ. είτε ως μέτοχοι σε αυτές, είτε ως εταίροι αυτών.
Επιπρόσθετα, αίρεται η υποχρέωση της τήρησης βιβλίων Γ΄ τάξης από Ιατρικές Εταιρείες, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
 
Επίσης, δίνεται παράταση της προθεσμίας όπου οι Οικείες Περιφέρειες συνεχίζουν να είναι αρμόδιες για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση της άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου, μέχρι και τις 30/04/2015.
 
Τέλος, λύνεται το πρόβλημα που είχε προκύψει με την εξόφληση των ληξιπροθέσμων οφειλών του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, όπου λόγω της κατάθεσης των παραπεμπτικών με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του εν λόγω ταμείου, δεν ήταν δυνατή η αποπληρωμή αυτών των οφειλών. Πλέον το ταμείο αυτό, μπορεί να εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους παρόχους υγείας για τις δαπάνες που έχουν υποβληθεί, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ταμείου μέχρι και την 31/03/2012.
 
Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας
 
Θ. Χατζηπαναγιώτου Ι. Κλεινάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου