Ποιά φάρμακα πλέον δεν έχουν πρόβλημα

Μετά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του ΕΟΦ για την αντιμετώπιση με κάθε δράση των ελλείψεων σκευασμάτων από την ελληνική αγορά και το συμπέρασμα ότι το κύριο αίτιό τους είναι η οικονομική κρίση («… Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι βασική αιτία των ελλείψεων αποτελεί η οικονομική κρίση που λόγω έλλειψης ρευστότητας και περιορισμού των πιστώσεων έχει δυσχεράνει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών – φαρμακαποθηκών – φαρμακείων, ζητήματα για τα οποία ο ΕΟΦ δεν έχει σχετική αρμοδιότητα….») έχουμε σήμερα ένα δείγμα αυτών των δράσεων.

Δείτε σε ποιά φάρμακα έχει αποκατασταθεί πλέον η κυκλοφορία τους άρα και αίρεται η απαγόρευση εξαγωγών τους και ποιά παραμένουν υπό περιορισμό:

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου