ΠΟΕ ΕΟΠΥΥ: Αναστολή Αξιολόγησης Υπαλλήλων

ΠΡΟΣ 
Υπουργό Υγείας κ Βορίδη M. 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ Γρηγοράκο Λ. 

Κοινοποίηση 
Στην 1η ,2η ,3η ,4η,5η.6η,7η,ΔΥΠΕ 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί τους υγειονομικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, που βάσει νομοθετικής ρυθμίσεως, μεταφερθήκαμε από τον ΕΟΠΥΥ στις ΔΥΠΕ μόλις πριν από τρεις μήνες, ήτοι τον Μάρτιο του 2014. Συνέπεια της μεταφοράς μας αυτής είναι αυτονόητο το γεγονός, ότι αντιμετωπίζουμε σειρά λειτουργικών προβλημάτων στις νέες μας υπηρεσίας, καθώς ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η δομή των υπηρεσιών, δεν έχουν καταρτισθεί τα οικεία οργανογράμματα και σε κάθε περίπτωση δεν είναι σαφείς ούτε οι στόχοι των υπηρεσιών, ούτε τα περιγράμματα των θέσεων, που κατέχουμε. Η δε διενεργούμενη αξιολόγηση των υπαλλήλων για το έτος 2013 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το ΠΕΔΥ δεδομένου, ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν υπηρετούσαμε σε αυτό. 

Από την άλλη πλευρά, ακόμα και η αξιολόγηση μας από τον ΕΟΠΥΥ στην πραγματικότητα δεν μπορεί ούτε να πραγματοποιηθεί ούτε να ληφθεί υπόψιν για την υπηρεσιακή μας εικόνα, δεδομένου ότι κατά το έτος 2013, οι μονάδες υγείας υπολειτουργούσαν με αποκλειστική υπαιτιότητα του ΕΟΠΥΥ και της κυβέρνησης εξαιτίας της έλλειψης οργανογράμματος και στόχων, έλλειψη η οποία συνεχίζεται και σήμερα, της έλλειψης Διοικητικού προσωπικού, με αποτέλεσμα πολλοί Υγειονομικοί υπάλληλοι να απασχολούνται σε αλλότρια καθήκοντα και τέλος της έλλειψης προμήθειας υλικών και αντιδραστηρίων που οδήγησαν στην αναστολή και την υπολειτουργία των περισσοτέρων Εργαστηρίων. 

Για μια ακόμα φορά, και εξ αφορμής της αξιολογήσεως, η Ομοσπονδία μας θέτει υπόψιν σας τα προβλήματα, που συνεχίζουν να υφίστανται παρά την παρέλευση τριών μηνών από την μεταφορά μας. Το ΠΕΔΥ, το οποίο προς το παρόν είναι μόνο μια αλλαγή ονόματος, συνεχίζοντας την προϋπάρχουσα δυσλειτουργική κατάσταση της ΠΦΥ, πρέπει να υποστηριχθεί σοβαρά από την πολιτεία, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει και να επιτελέσει τον σκοπό του. Μόνο μετά την διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής του λειτουργικότητας θα καταστεί εφικτή η αξιολόγηση των υπαλλήλων του, αφού δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν εργαζόμενοι χωρίς αντικείμενο η με αντικείμενο, που δεν αφορά την εργασία, για την οποία προσλήφθηκαν, την ίδια στιγμή, που οι ίδιες οι Μονάδες αντιμετωπίζονται με πλήρη αδιαφορία, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάποια θετική εξέλιξη! 

Η πραγματικότητα σε αριθμούς και νούμερα είναι θλιβερή. Η πρόσληψη των 900 επικουρικών ιατρών την οποία είχε εξαγγείλει το Υπουργείο ότι θα γίνονταν σε ένα μήνα δεν έχει προχωρήσει 4 μήνες μετά την περιβόητη μεταρρύθμιση. Τα κενά στις μονάδες είναι τραγικά, ολόκληρες περιοχές της χώρας δίχως παθολόγους-καρδιολόγους, παιδιάτρους, μικροβιολόγους ακτινολόγους κλπ. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση σας είναι έκθετη έναντι του Ελληνικού λαού. 

Η Ομοσπονδία μας ζητά συνεπώς την άμεση παρέμβαση σας για την εξαίρεση των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε από την διαδικασία αξιολόγησης και την επίλυση των προβλημάτων του ΠΕΔΥ, που πρέπει να λειτουργήσει επιτέλους προς όφελος του πολίτη αλλά και της ίδιας της πολιτείας. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΠΟΕ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου