ΠΙΣ. Παράταση ισχύος πδ 84 & αυτοαξιολόγηση βιοπαθολογικών εργαστηρίων

6-150x1204Το Δ.Σ. πιστεύει πως το θέμα αυτό θα έπρεπε να είχε προηγούμενα συζητηθεί με τα αρμόδια θεσμικά όργανα όπως είναι ο Π.Ι.Σ. Δυστυχώς λάβαμε γνώση μόνο των αποφάσεων του ΕΟΠΥΥ, χωρίς να προηγηθεί ενημέρωσή μας.
 
 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου