ΠΕΙΚ: Διαβούλευση για την νέα ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ των Γενικών Κλινικών

Αξιότιμο
1.Υπουργό Υγείας
Κο Αδωνι Γεωργιάδη
2.Υφυπουργό Υγείας
Κο Αντώνη Μπεζα
3.Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Κο Δημήτρη Κοντό
4.Αντιπρόεδρο Β’ ΕΟΠΥΥ
Κο Αλέξανδρο Γαρύφαλλο Αριθμ. Πρωτ. 236
ΕΝΤΑΥΘΑ Αθήνα, 19-1-2014
 
ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για την νέα ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ των Γενικών Κλινικών
 
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί
Αξιότιμοι Κύριε Πρόεδρε
Αξιότιμε Κύριε Αντιπρόεδρε
 
Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών αφού μελέτησε το κείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ από Ιδιωτικές Κλινικές το οποίο αναρτήσατε για διαβούλευση, έλαβε υπόψη την γνωμάτευση της Νομικής της υπηρεσίας και τις απόψεις των μελών της, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έκτακτη Συνεδρίαση της 15-1-2014, κατέληξε στα ακόλουθα:
1.Δεν μπορεί να αποδεχτεί την υπογραφή εξολοκλήρου νέας Σύμβασης ενώ βρίσκεται σε ισχύ η Συλλογική Σύμβαση που λήγει στις 31-12-2014 και η οποία, σε γενικές γραμμές, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συνεργασίας μας.
Συνεπώς θα αποδεχόμασταν μόνο κάποιες μικρές τροποποιήσεις, διορθώσεις στην ισχύουσα σήμερα σύμβαση.
 
Το κράτος κάποτε και στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει συνέχεια και να σέβεται τις υπογραφές των εκπροσώπων του και να μην προβαίνει σε ριζικές αλλαγές σε κάθε αλλαγή Κυβέρνησης, αρμόδιου Υπουργού και Διοίκησης Ασφαλιστικού Οργανισμού.
 
2. Η σύμβαση που αναρτήσατε βρίθει ασαφειών, αοριστιών, επαχθών και καταχρηστικών όρων για τους παρόχους.
 
Πρόκειται για εξόχως καταπλεονεκτικη σύμβαση, η οποία επιφυλάσσει όλα τα δικαιώματα υπέρ του ενός συμβαλλόμενου, του ΕΟΠΥΥ, ενώ σαφέστατα σε δυσμενέστατη θέση βρίσκεται ο έτερος συμβαλλόμενος, οι πάροχοι υγείας.
 
Σε περίπτωση υπογραφής αυτής της σύμβασης οι κλινικές θα βρεθούν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.
 
3.Η συγκεκριμένη σύμβαση δεν προβλέπει τρόπο πληρωμής των παρόχων !!!!,
καταργεί την συνεργασία για την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς, είναι ουσιαστικά εξάμηνης διάρκειαςκαι όχι διετούς, προβλέπει διαφορετικές αποζημιώσεις ανά πάροχο αλλά και ανά χρονική περίοδο, δεν προβλέπει την νοσηλεία σε Ψυχιατρικές Κλινικές, σε Ειδικές Παθολογικές Κλινικές, την πραγματοποίηση Αιμοκαθάρσεων σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού των Κλινικών, μας υποχρεώνει σε εκ των προτέρων αποδοχή οποιασδήποτε τροποποίησης του Κανονισμού Παροχών, σε οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και με αναδρομικότητα, αγνοεί τις κλινικές που λειτουργούν με το ΠΔ 517/1991, υποχρεώνει σε δέσμευση του 70% των κλινών χωρίς διαφορά θέσης , σε υποχρεωτική αποδοχή των μέχρισήμερα αποφάσεων του ΔΣ, αφαιρώντας από εμάς το δικαίωμα της δικαστικής προσφυγής, δεν αναφέρει ποιον επιβαρύνουν οι αμοιβές των θεραπόντων ιατρών, των φαρμάκων υψηλού κόστους που ξεπερνούν την ημερήσια φαρμακευτική αποζημίωση, στερεί την δυνατότητα αμφισβήτησης και ανταπάντησης σε οποιαδήποτε καταγγελία και επιβολή προστίμου, αμφισβητεί τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων του ελεγκτών ιατρών και μάλιστα εσαεί χρονικά, θα κρίνει εκ των υστέρων εάν κάποιος ασθενής είχε ανάγκη της νοσηλείας !!!!, επαναφέρει χειρόγραφα φύλλα νοσηλείας και αλλά έντυπα, μας υποχρεώνει οι Διοικητικές και λοιπές υπηρεσίες μας, πλην των νοσηλευτικών και ιατρικών, να εργάζονται 24 ώρες ημερησίως, 365 ημέρες τον χρόνο για να δίνουν ότι ζητηθεί σε ενδεχόμενο έλεγχο ελεγκτικών οργάνων, προβλέπει ανισοβαρή αποζημίωση κλινικών που λειτουργούν με τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα και συνεπώς με ίδια λειτουργικά κόστη, επιβάλλοντας την ευρωπαϊκή πρωτοτυπία της κατηγοριοποίησης – αστεριοποιησης των κλινικών, αναφέρει «εξάντληση μηνιαίων πιστωτικών γραμμών» !!!;;;; ανά πάροχο, προβλέπει ποινική ρήτρα 15% που την θεωρεί εύλογη για οποιαδήποτε παράβαση, ανεξάρτητα βαρύτητας, σκοπιμότητας και επαναληψιμοτητας και πολλά άλλα.
 
Η διαβούλευση δεν αποτελεί διαπραγμάτευση αλλά υποχρεωτική επιβολή μιας σύμβασης η οποία μπορεί να αλλάξει ασήμαντα σημεία.
 
Είναι προφανέστατη η πρόθεση σας να κλείσετε περισσότερες από 100 κλινικές και μάλιστα άμεσα.
 
Να είστε κάτι περισσότερο από βέβαιοι ότι τα ολιγοπώλια και τα μονοπώλια θα αυξήσουν σε δυσθεώρητα ύψη τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ.
 
Η υγεία του Ελληνικού λαού απαιτεί χρηματοδότηση και όχι καταστροφή κλάδων παρόχων.
 
Με τιμή
Για την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών
Γρηγόρης Σαραφιανός
Πρόεδρος ΔΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου