Παύεται αυτόματα το δικαίωμα συνταγογράφησης σε ιατρούς που ξεπερνούν το 15% σε εμπορικά σκευάσματα

Ως γνωστόν, οι συνταγογράφοι ιατροί δύνανται να συνταγογραφήσουν έως 15% εμπορικά σκευάσματα (και όχι με απλή αναγραφή δραστικής). Σύμφωνα με ενημέρωση από την σελίδα της ηλεκτρονικής συνταογράφησης, όσοι ιατροί ξεπερνούν αυτό το ποσοστό, θα διακόπτεται αυτόματα η δυνατότητα συνταγογράφησης με εμπορική ονομασία.

Δείτε την ανακοίνωση:

«Κατόπιν εντολής του ΕΟΠΥΥ, θέτουμε σε παραγωγική λειτουργία την αυτόματη διακοπή της συνταγογράφησης εμπορικών σκευασμάτων σε γιατρούς που ξεπερνούν το 15%. Ημερομηνία υλοποίησης 2/04/13 15:30».
https://www.e-syntagografisi.gr/e-pre/

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου