ΠΑΣΚ-Γιατρών: Κείμενο θέσεων

Στην σημερινή συνάντηση του Δ.Σ του ΙΣΑ με το υπουργό κ. Λυκουρέζο η ΠΑΣΚ –Γιατρών τοποθετήθηκε και παράδωσε κείμενο θέσεων τις οποίες αναρτούμε και κοινοποιούμε για προβληματισμό και την έναρξη ενός διαλόγου για την ανασύνταξη και αναδιάρθρωση του ΕΣΥ , κατά σειρά βαρύτητας των θεμάτων :
Α). Ανεξέλικτη παραγωγή ιατρικού δυναμικού κακώς εκπαιδευμένου, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, την αδυναμία απορρόφησης του τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα υγείας και την δημιουργία μεγάλου κοινωνικού προβλήματος .
Πρόταση:
1ον.Να προωθηθεί στην βουλή για ψήφιση το έτοιμο σχέδιο νόμου που αφορά την εκπαίδευση και να εμπλουτισθεί σε συνεργασία με το υπουργείο παιδείας στην:
α).Η μείωση των εισακτέων στις ιατρικές σχολές κατά 50%.
β). Διαχωρισμός πτυχίου από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με την προσθήκη 7ου έτους που ο πτυχιούχος γιατρός θα εκπαιδεύεται κλινικά στους τρείς βασικούς πυλώνες της ιατρικής την χειρουργική, την παθολογία και την καρδιολογία και θα αποκτά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μετά από εξετάσεις.
Β). Προτείνουμε για ακόμη μία φορά τον σχεδιασμό ενός Κρατικού ασφαλιστηρίου υγείας για κάθε πολίτη της χώρας που θα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών, πρόληψης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας.
Το πακέτο αυτό παροχών θα κοστολογηθεί και η δαπάνη του κρατικού αυτού συμβολαίου υγείας θα καλύπτεται είτε εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό, είτε με συμμετοχή του πολίτη, είτε θα καλύπτει ο προϋπολογισμός ευπαθείς κοινωνικές ομάδες , πάντα ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Στην κατεύθυνση αυτή το κράτος αγοράζει υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δεν παράγει υπηρεσίες.
Το κοινωνικό προϊόν που λέγεται υγεία μπορεί να παρέχεται από την πολιτεία ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο πάροχος (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας)
Στην κατεύθυνση αυτή:
1ον. Ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε πραγματικό μονοψώνιο που εκδίδει την κάρτα υγείας του πολίτη, διαπραγματεύεται τιμές, και ασκεί τον έλεγχο της ποιότητας και της κατανάλωσης .
2ον.Απαραίτητη είναι η εφαρμογή της κάρτας υγείας του πολίτη ( δεν κατανοούμε την άρνηση της πολιτείας να προχώρηση στην εφαρμογή της). Δεν μπορεί ακόμη σήμερα τα ασφαλιστικά ταμεία να εκδίδουν τα βιβλιάρια υγείας.
3ον. Η πλήρης μηχανοργάνωση του μονοψωνίου (ΕΟΠΥΥ).
4ον. Αμοιβή ανά πράξη του κάθε γιατρού που είναι συμβεβλημένος με το μονοψώνιο .
5ον.Την βελτιστοποίηση των ΚΕΝ στο οικονομικό τους σκέλος σε συνεργασία με τις επιστημονικές εταιρείες , και σαφής διαχωρισμός της αμοιβής της ιατρικής πράξης από το ΚΕΝ με απόδειξη της παροχής από τον γιατρό .
6ον. Την διατήρηση του ICD 11(The International Classification of Diseases)στα νοσοκομεία για συλλογή στατιστικών στοιχείων και σχεδιασμού και επανασχεδιασμού πολιτικών υγείας.
7ον. Συγχωνεύσεις νοσοκομείων και αναδιάρθρωση οργανισμών βάση των νοσολογικών και επιδημιολογικών δεδομένων ανά γεωγραφική περιοχή που απευθύνεται η υγειονομική μονάδα.
Αυτό που επιχειρείτε σήμερα με την διοικητική συνένωση των υγειονομικών μονάδων και συγχωνεύσεις κλινικών, χωρίς να λαμβάνονται νοσολογικά και επιδημιολογικά στοιχεία δεν οδηγεί σε μείωση της δαπάνης και την βελτιστοποίηση της ποιότητας της παροχής.
8ον. Με την αλλαγή των σχέσεων εργασίας και την σιωπηλή αποδοχή από την πολιτεία της ανασφάλιστης εργασίας η επαρκής χρηματοδότηση του μονοψωνίου καθίσταται προβληματική , απαιτούνται λοιπόν νέοι τρόποι χρηματοδότησης που θα διευκολύνουν και τον Έλληνα πολίτη και τον Επιχειρηματία .
9ον. Προώθηση και απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ. Επανεξέταση των φακέλων των αιτημάτων εξοπλισμού στην βάση των πραγματικών αναγκών της γεωγραφικής περιοχής που πρόκειται να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός και όχι των αναγκών του γιατρού. Σύνταξη προδιαγραφών με την συμμετοχή των επιστημονικών εταιρειών και όχι με επιτροπές που δεν γνωρίζουν ούτε την αγορά ,ούτε τις ανάγκες των νοσοκομείων.
Για την ΠΑΣΚ-Γιατρών
Δρ. Νικόλαος Εμμ Μπατάκης

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου