ΠΑΣΙΔΙΚ 21/10/2014 – Ενημέρωση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αθήνα 21-10-2014 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει μέσω του e-dapy να ειδοποιούν τους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής (Δ. Κέντρα και Εργαστήρια) να αποστείλουν πιστωτικά τιμολόγια που αφορούν στους τελευταίους μήνες έτους 2011 για τον Ο.Π.Α.Δ. και άλλα ασφαλιστικά ταμεία και να προχωρήσουν έτσι την εξόφλησή τους, η οποία όμως στους περισσότερους παρόχους ειδικά σε ότι αφορά στον Ο.Π.Α.Δ. θα παρακρατηθεί από την εταιρεία factoring στην οποία έχουν εκχωρήσει τις απαιτήσεις τους.

Ελπίζουμε σύντομα να ολοκληρωθεί η εξόφληση των απαιτήσεών μας για τις ληξιπρόθεσμες παλαιές οφειλές μέχρι 31/12/2011, για να ρυθμίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις οφειλές μας ως μονάδες Π.Φ.Υ. προς την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING, με την οποία έχουμε ξεκινήσει πάλι διαπραγματεύσεις για το υπόλοιπο της οφειλής μας και η οποία θυμίζουμε ότι δεν μας έχει αποδώσει το Δεκέμβριο έτους 2011 τον οποίο εμείς της έχουμε εκχωρήσει και κατά συνέπεια η εταιρεία FACTORING θα εισπράξει. 
Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας 

Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος         Βιοχημικός

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου