ΠΑΣΙΔΙΚ: Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Μπέζα και τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες

 
Αθήνα, 16/01/2014
 
Ανακοίνωση – Ενημέρωση
 
Την Τετάρτη 15.1.2014, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας συναντήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία του Υφυπουργού κ. Μπέζα, με εκπροσώπους όλων των ελεγκτικών κοινοπραξιών. Στην σύσκεψη συμμετείχε και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Γαρύφαλλος.
 
Κατά την συνάντηση αναπτύξαμε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους τα μέλη μας επιθυμούν τον έλεγχο, πλην όμως δεν είναι διατεθειμένα να καταβάλλουν αδικαιολόγητα υψηλές αμοιβές προς τους ελεγκτές για έργο που όφειλαν να εκτελέσουν οι Δημόσιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σε αυτή την συνάντηση, οι εκπρόσωποί μας μετέφεραν προς όλους τους εμπλεκόμενους τις επιφυλάξεις και την σαφή δυσαρέσκεια των μελών μας. Παρότι δεν διαφάνηκε σύγκλιση απόψεων, έγινε σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους η σοβαρότητα των θεμάτων.
 
Κύριο πρόβλημα στην όλη διαδικασία είναι το ύψος της αμοιβής των ελεγκτικών κοινοπραξιών, αφού η ικανότητα εκτέλεσης του έργου από όλες τις κοινοπραξίες έχει πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ο Σύνδεσμός μας, προσπαθώντας εμπράκτως να βοηθήσει το έργο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ζητά από κάθε ελεγκτική κοινοπραξία ξεχωριστά, όπως υποβάλλει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014, έγγραφη αναλυτική προσφορά για την εκτέλεση του ζητηθέντος έργου ελέγχου των παραστατικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτού) προς τον Σύνδεσμο μας. Κατόπιν αξιολόγησης, θα συνεδριάσει το ΔΣ και θα προτείνει προς τα μέλη του για τις περαιτέρω ενέργειές τους.
 
Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
 
Γεώργιος Βουγιούκας   Ιωάννης Καραμηνάς

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου