ΠΑΣΙΔΙΚ – Διευκρινίσεις για το plafond

90d76323c97fa947f985e06347491eab_LΠρος 
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δ. Κοντό
 
Κοινοποίηση
Οικονομικό Διευθυντή Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς
Δ/ντη Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Φ. Ρηγάτο
 
Αθήνα, 19/12/2014
Αρ. Πρωτ. : 28
 
Διευκρινίσεις για το plafond που αναλογεί σε κάθε πάροχο
 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
 
Παρακαλούμε πολύ όπως μας ενημερώσετε εγγράφως άμεσα, εάν το ποσόν του plafond που κοινοποιήθηκε στους παρόχους του κωδικού 0671.01 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-ΔΑΠΥ είναι το καθαρό ποσό που θα πληρώσετε στους παρόχους μετά την αφαίρεση της νόμιμης παρακράτησης φόρου και χαρτοσήμου ή εάν είναι το ποσό στο οποίο περιέχονται οι δύο παραπάνω παρακρατήσεις.
 
Τις ανωτέρω διευκρινίσεις πρέπει να τις λάβουμε άμεσα γιατί και εμείς με τη σειρά μας πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη μας παρόχους. 
 
Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
 
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας  Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος         Βιοχημικός

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου