Παρουσίαση ενοποίησης των εφαρμογών E-DAPY, E- PRESCRIPTION από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσιάσθηκε σήμερα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά, η ενοποίηση των εφαρμογών E-DAPY με το E- PRESCRIPTION. Με την διασύνδεση των δύο συστημάτων δίνεται πλέον η δυνατότητα της on line παρακολούθησης της εκκαθάρισης των δαπανών παρακλινικών εξετάσεων.

Ο κ. Σαλμάς δήλωσε για την νέα εφαρμογή :

 

«Συνεχίζουμε την σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού, νοικοκυρέματος και βελτιστοποίησης του ΕΟΠΥΥ. Για να φτάσεις στο στόχο, χρειάζεται να ολοκληρώσεις πολλά επιμέρους βήματα και σήμερα ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό βήμα που αφορά στην παρακολούθηση των κανόνων που εμείς έχουμε θεσπίσει για την συνταγογράφηση, την εκτέλεση και την εκκαθάριση των διαγνωστικών εξετάσεων και μέρους των θεραπειών. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κατορθώσει να βάλουμε σταθερούς κανόνες στην αγορά , η αγορά να γνωρίζει ότι παρακολουθούμε την εκτέλεση των πράξεων και στο τέλος να μπορεί ο ΕΟΠΥΥ πιο γρήγορα να εκκαθαρίζει τις υποχρεώσεις και να είναι συνεπείς απέναντι στους παρόχους και την αγορά.

Δημιουργείται έτσι επιπρόσθετη αξιοπιστία του ΕΟΠΥΥ απέναντι στους παρόχους και όλοι πλέον έχουν καταλάβει ότι ο Οργανισμός αναπτύσσεται ταχύτατα σε έναν από τους πιο σύγχρονους Οργανισμούς Υγείας στην Ευρώπη με σύγχρονα εργαλεία αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες πληροφορικής και μηχανογράφησης και βεβαίως πλέον το μόνο θέμα είναι να μπορέσει ο ΕΟΠΥΥ να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ύφεσης από την πλευρά της αντανάκλασης αυτής στα έσοδα του.

Πολύ συζήτηση είχε γίνει μέχρι τώρα αναφορικά με την παραβατικότητα ή την μη τήρηση των κανόνων συνταγογράφησης και εκτέλεσης παραπεμπτικών από τους παρόχους Υγείας. Όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είχαν τεθεί σαφείς κανόνες για να συμβαίνει αυτό. Την ίδια ώρα το σύστημα των Ασφαλιστικών Ταμείων τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε την δυνατότητα να παρακολουθεί αυτή την διαδικασία και πολύ περισσότερο δεν είχε την δυνατότητα να έχει αξιόπιστο έλεγχο της εκκαθάρισης των υποβληθέντων παραστατικών. Γνωρίζουν πλέον όλοι οι πάροχοι ότι από την Δεύτερα θα παρακολουθείται βήμα προς βήμα όλη η πορεία από την συνταγογράφηση και δημιουργία του παραπεμπτικού για μια διαγνωστική εξέταση ή για μια θεραπεία μέχρι την στιγμή που υποβάλλεται το παραστατικό ή το τιμολόγιο στον ΕΟΠΥΥ για να πληρωθεί αυτή η πράξη».

 

Τι κάνει το νέο σύστημα:

Τα παραπεμπτικά που εκτελούνται στο e-ΔΑΠΥ (μέσω της web φόρμας) θα ανακτώνται ηλεκτρονικά από τα τηρούμενα στοιχεία στο e-Prescription και δεν θα απαιτείται η καταχώρηση από την αρχή του παραπεμπτικού, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα από εργαζόμενους στα διαγνωστικά κέντρα.

Επιπλέον το σύστημα θα υποστηρίξει την δυνατότητα ηλεκτρονικής φόρτωσης τιμολογίων με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να πληρωθεί το σύνολο της υποβαλλόμενης πραγματικής δαπάνης (100%) και όχι με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

 

Επιπλέον με το νέο σύστημα θα δίδεται η δυνατότητα:

Έλεγχου των προς εκτέλεση ιατρικών πράξεων με χρήση των ηλεκτρονικών συμβάσεων που τηρούνται για κάθε πάροχο.

Αυτόματης μετατροπή των συνταγογραφούμενων ιατρικών πράξεων σε ιατρικές πράξεις εκτέλεσης (π.χ περίπτωση χρήσης μηχανημάτων) με αναφορά στην τηρούμενη σύμβαση με τον πάροχο πληροφορία (διαφορετικοί τύποι μηχανημάτων ανά σύμβαση παρόχου)

Υπολογισμού υποβαλλόμενης αξίας για κάθε ιατρική πράξη

Έλεγχου μοναδικής εκτέλεσης παραπεμπτικού για το σύνολο των παρόχων

 

Τι εξασφαλίζεται με το νέο σύστημα:

Εξασφαλίζεται ηλεκτρονικά η αντιστοιχία στις παραγγελθείσες ιατρικές πράξεις με τις εκτελεσμένες ιατρικές πράξεις

 

Έλεγχος μοναδικής εκτέλεσης του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού

 

Ποιοτική αναβάθμιση δεδομένων, ακρίβεια συμπλήρωσης στοιχείων εκτέλεσης των παραπεμπτικών (π.χ ΑΜΚΑ ασφαλισμένου, Ιατρού) και πληρέστερη άντληση στατιστικών στοιχείων για διοικητική πληροφόρηση

 

Δραστική μείωση απαιτούμενου χρόνου και προσπάθειας για την ενημέρωση εκτέλεσης παραπεμπτικών από τους παρόχους υγείας. Δεν απαιτείται πλέον η εκ νέου καταχώρηση του παραπεμπτικού κατά την εκτέλεση.

 

Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας εκτέλεσης παραπεμπτικών σε πραγματικό χρόνο.

 

Επιτρέπεται πλέον η διαμόρφωση νέων τρόπων ελέγχου και εκ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου