Παρέμβαση του ΙΣΑ, να συνταγογραφούν οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, επιπλέον συνταγές δωρεάν στους ΟΤΑ και τα ΚΑΠΥ !!!

Αν και δεν αποδέχθηκε τον ΕΟΠΥΥ, τώρα ο Πρόεδρος ζητά να συνταγογραφούν και επιπλέον συνταγές οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και μάλιστα δωρεάν !!! Το ερώτημα που μπαίνει είναι βέβαια, τί θα κάνουν οι συνάδελφοι στα ιατρεία τους και πως ζητάμε κάτι το οποίο έχουμε απορρίψει ζητώντας από τους γιατρούς να μην το αποδεχθούν !!!

ΠΡΟΣ
Αντιπρόεδρο ΕΟΠΠΥ κ. Κυριάκο Σουλιώτη

Κύριε Αντιπρόεδρε,

Κοιν. Γραφείο Προέδρου ΕΟΠΥΥ Αθήνα 6-3-2012

Σας ευχαριστώ για την από 29/2/2012 επιστολή σας με την οποία μας ενημερώνετε ότι κάθε ιατρός που έχει ατομικό κωδικό μπορεί να συνταγογραφεί ηλεκτρονικά εκτός Ιατρείου του, τόσο φάρμακα όσο και παρακλινικές εξετάσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει ενημερώσει σχετικά τον ΕΟΠΥΥ.

Επειδή, όπως γνωρίζετε, πολλοί γιατροί συνταγογραφούν για χρονίως πάσχοντες ασθενείς στα ΚΑΠΗ και τα Δημοτικά Πολυιατρεία των Δήμων (χωρίς να επιβαρύνουν, στις περιπτώσεις αυτές τον ΕΟΠΥΥ με την καταβολή της ιατρικής αμοιβής τους), θα έπρεπε οι συνταγογραφήσεις αυτές να εξαιρούνται από το προσωπικό πλαφόν που έχει ο κάθε ιατρός ο οποίος συνταγογραφεί ηλεκτρονικά.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν η ενημέρωση που οφείλει να κάνει στον ΕΟΠΥΥ, ο κάθε ιατρός που συνταγογραφεί εκτός Ιατρείου του, θα ερμηνεύεται (από τον ΕΟΠΥΥ) ως εξαίρεση του συγκεκριμένου ιατρού από το πλαφόν του, όσον αφορά μόνον τις συνταγογραφήσεις του σε ΚΑΠΗ και σε άλλες παρόμοιες δημοτικές υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου