Πάτρα: Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά την ενεργοποίηση εγκυκλίου αποζημίωσης των ασφαλισμένων

Σε επιστολή του προς τις τοπικές μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας επισημαίνει τα παρακάτω:
«Σας ενημερώνουμε, όπως μας έχει γνωστοποιηθεί από τους συνδικαλιστικούς φορείς:
1. που εκπροσωπούν τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) ότι στις 31/01 και 01/02/2013 έχει προκηρυχθεί 48ωρη επίσχεση εργασίας προς τον ΕΟΠΥΥ με την μορφή της αναστολής πίστωσης.
2. Όσον αφορά τους εργαστηριακούς ιατρούς, από 01/02/2013 οι διαγνωστικές ιδιωτικές εργαστηριακές μονάδες υγείας της περιοχής μας, θα τελούν υπό αναστολή πίστωσης (επ’ αόριστο) προς τον ΕΟΠΥΥ.
Παρακαλούμε όπως θέσετε σε εφαρμογή την εγκύκλιο υπ’αριθμόν 30/08/2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 37097 (ΑΔΑ: Β4Γ5ΟΞ7Μ-ΞΕΝ) και να προβείτε σε αποζημίωση των ασφαλισμένων, για κοστολογημένες παρακλινικές εξετάσεις που εκτέλεσαν σε συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υγείας, οι οποίοι προέβησαν σε αναστολή εκτέλεσης υπηρεσιών υγείας.
Υπενθυμίζεται στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και στην ηγεσία του ΥΥΚΑ ότι η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 235) και ότι κατά την πάγια νομολογία, όταν επιχειρείται καταγγελία της σύμβασης με σκοπό την εκδίκηση από τον εργοδότη (ΕΟΠΥΥ) για την επίσχεση του συμβαλλόμενου, αυτή η καταγγελία θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική (άρθρο 281ΑΚ).»

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου