Ο ΕΟΦ θα ελέγξει αν είναι επικίνδυνα τα κατασχεθέντα φάρμακα για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Ο ΕΟΦ θα ελέγξει αν είναι επικίνδυνα τα κατασχεθέντα φάρμακα για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Ο ΕΟΦ ζήτησε ήδη να ελέγξει αρμοδίως από αύριο τα κατασχεθέντα φάρμακα για την εξωσωματική γονιμοποίηση, προκειμένου να διαπιστώσει εάν εγείρονται θέματα νομιμότητας ως προς την προέλευσή τους και ασφάλειας ως προς την ποιότητά τους. Ορισμένα από αυτά είναι σε έλλειψη από την ελληνική αγορά και έχει απαγορευθεί η εξαγωγή τους.
Ο ΕΟΦ ενημερώθηκε την Τετάρτη από τον Υπουργό Υγείας, κ. Μ. Σαλμά για την κατάσχεση φαρμάκων από τις αρμόδιες αρχές της πολιτείας. Για τα ονόματα αυτών των φαρμάκων, που είναι πρωτότυπα φάρμακα, έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου