Ο ΕΟΠΥΥ αύξησε τα έσοδα των ιδιωτικών κλινικών

ΗΜΕΡΗΣΙΑ. Σύμφωνα με μελέτη της Hellastat Α.Ε., ο αθροιστικός Κύκλος Εργασιών 83 επιχειρήσεων αυξήθηκε στο 1,31 δισ. ευρώ, με το 52% των εταιρειών να εμφανίζουν βελτίωση εσόδων. Η μέση μεταβολή διαμορφώθηκε σε +1,1%, έναντι -5% για την τελευταία τριετία.

Πιο αναλυτικά, στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 83 επιχειρήσεων. Από τα βασικά συμπεράσματα προκύπτει ότι ο αθροιστικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος αυξήθηκε κατά 7,8%, ενώ τα συνολικά κέρδη ( ΚΠΤΦΑ) ενισχύθηκαν σε περίπου 203 εκατ. ευρώ, από 79,56 εκατ. το 2011. Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων σημείωσε σημαντική βελτίωση σε 11,1%, έναντι του οριακά αρνητικού επιπέδου του 2011.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη για την εγχώρια αγορά των Υπηρεσιών Υγείας, οι έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του 2012 (περίθαλψη Λίβυων τραυματιών πολέμου, έναρξη συνεργασίας όλων των κλινικών με τον νεοσύστατο ΕΟΠΥΥ από 1η Ιανουαρίου 2012, αναβολή χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία και στροφή πολλών ασθενών στον ιδιωτικό τομέα) επέτρεψε στις ιδιωτικές κλινικές να ανακόψουν την καθοδική πορεία των προηγούμενων ετών.


Πληρότητα 

Ωστόσο, ο ΕΟΠΥΥ κατέστησε τις υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών ακόμα πιο ακριβές για τους Έλληνες ασθενείς αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, οι υψηλές οφειλές του προς τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας αποπληρώνονται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς (πλέον πάνω από 6 μήνες), αντιπροσωπεύοντας μικρό μόνο ποσοστό των οφειλομένων. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, οι παλαιότερες οφειλές του ΕΟΠΥΥ (έως 31/12/2011) στις ιδιωτικές κλινικές ανέρχονται σε περίπου 530 εκατ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου