Οριστικά το ΤΣΑΥ στον ΕΟΠΥΥ

Η έλλειψη ρητής αναφοράς στο Μνημόνιο 3 για ένταξη του ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) στο ΕΟΠΥΥ δημιούργησε την εντύπωση πως αποφεύχθηκε η απαλλοτρίωση του ασφαλιστικού μας φορέα.

Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει αναφορά στο Μνημόνιο, η οποία είναι περίπλοκη και διέλαθε της προσοχής ακόμη και έμπειρων δημοσιογράφων με αποτέλεσμα να γραφτεί ευρέως στον τύπο ότι «γλυτώνουν τα Ταμεία γιατρών δικηγόρων, δημοσιογράφων και μηχανικών».

Η επίμαχη διάταξη είναι η εξής:

ΙΒ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΒ1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΠΥΥ

1. α…………..

β. Η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

Επομένως από την ημερομηνία δημοσίευσης του Μνημονίου 3 το ΤΣΑΥ και ο ΕΤΑΑ εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα καταβροχθίσει τα αποθεματικά τους για να πάρει παράταση ζωής λίγων μηνών.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου