Οι νέες θέσεις στο ΕΣΥ «βήμα-βήμα»

ράφει: Βασιλική Αγγουρίδη – VIRUS.COM.GR

Τις κινήσεις που θα επιτρέψουν την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με προσωπικό περιγράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος.
Οι αριθμοί των ατόμων που θα έχουν ενταχθεί στο ΕΣΥ έως το τέλος του 2014 ανέρχονται σε 2.486 γιατρούς, 1.363 Αγροτικούς Γιατρούς, 200 διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ. Με τη συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας διασφαλίστηκε η συμμετοχή της Αριστοτέλους στην κατανομή θέσεων από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Αυτές οι θέσεις ανέρχονται στις 2.500 θέσεις και είναι διάρκειας 5 μηνών.

Αναλυτικά οι διαδικασίες ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον χώρο της Υγείας:

Α. Διορισμοί μονίμου ιατρικού προσωπικού

Αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία διορισμού 416 ιατροί για όλα τα νοσοκομεία της χώρας εκ των οποίων έχει ήδη τοποθετηθεί το 50%.

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διοικητικές διαδικασίες για την πρόσληψη επιπλέον 370 ιατρών (αναμένεται εντός των ημερών η εγγραφή του σχετικού προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Πρόκειται για θέσεις για τις οποίες είχαν ολοκληρωθεί οι κρίσεις το 2011 και έκτοτε παρέμεναν ανενεργές.

Σύνολο μονίμου προσωπικού: 786

Β. Προσλήψεις επικουρικού ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας

Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 498 ατόμων.

Επιπλέον μετά από επίμονες προσπάθειες εξασφαλίστηκαν άλλες 302 θέσεις. Η σχετική προκήρυξη θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών

Σύνολο επικουρικών στα νοσοκομεία: 800

Γ. Προσλήψεις επικουρικού ιατρικού προσωπικού στο ΠΕΔΥ

Από τον μήνα Οκτώβριο είναι σε ισχύ σχετική πρόσκληση για 900 άτομα

Σύνολο προσλήψεων ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στις μονάδες του ΠΕΔΥ: 2486

Δ. Προσλήψεις προσωπικού στο ΕΚΑΒ

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες και εντός των επόμενων ημερών θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ σχετικό αίτημα για την πρόσληψη 200 διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ (από την προκήρυξη θα αφαιρεθούν 14 θέσεις ειδικών διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας).

Ε. Αγροτικοί ιατροί

Τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους έλαβαν χώρα δύο προκηρύξεις 767 και 596 θέσεων αγροτικών ιατρών αντίστοιχα (είχαν προηγηθεί άλλες δύο προκηρύξεις τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο).

ΣΤ. Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Το γραφείο του Αν. Υπουργού Υγείας ολοκλήρωσε όλες τις σχετικές διαδικασίες και εξασφάλισε την συμμετοχή του συνόλου του τομέα υγείας (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και λοιποί φορείς) με 2500 θέσεις στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας το οποίο θα προκηρύξει το επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Εργασίας.

Z. Προγραμματισμός 4.000 προσλήψεων έτους 2015

Τον μήνα Οκτώβριο απεστάλη στα συναρμόδια Υπουργεία αίτημα για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Το αίτημα αφορά 1500 θέσεις ιατρικού προσωπικού και 2500 νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου