Οδοντιατρική περίθαλψη και προληπτική ιατρική προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ

HEALTHVIEW.gr
Οδοντιατρική περίθαλψη και προληπτική ιατρική προβλέπει για φέτος ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2015, οι δαπάνες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού για τους ασφαλισμένους του διαμορφώνονται ως εξής:
Βοηθήματα Αεροθεραπείας : 1.500.000
Ιατρική Περίθαλψη – Ιατρικές Επισκέψεις : 81.000.000
Διαγνωστικό Κέντρο – Αμοιβές Παρακλινικών Εξετάσεων: 200.403.335
Αμοιβές Παρακλινικών Εξετάσεων Προηγούμενης Χρήσης: 212.000.000
Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες – Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης Ανοιχτής: 30.234.409
Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες Προηγούμενης Χρήσης 41.000.000
Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ , ΜΧΑ:  81.327.139
Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ , ΜΧΑ Προηγούμενης Χρήσης : 31.000.000
Φαρμακευτική Περίθαλψη : 1.727.000.000
Φαρμακευτική Περίθαλψη Προηγούμενης Χρήσης: 750.000.000
Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Δημόσια Νοσοκομεία): 500.000.000
Νοσοκομειακή Περίθαλψη (Δημόσια Νοσοκομεία) Προηγούμενης Χρήσης:  292.000.000
Δαπάνη για Ιδιωτικές Κλινικές :197.614.239
Δαπάνη για Ιδιωτικές Κλινικές Προηγούμενης Χρήσης :110.000.000
Δαπάνες Νοσηλείας στο Εξωτερικό :40.000.000
Δαπάνες Νοσηλείας στο Εξωτερικό Προηγούμενης Χρήσης :20.000
Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας: 42.080.790
Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Προηγούμενης Χρήσης: 30.000.000
Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές 13.924.508
Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές Προηγούμενης Χρήσης 43.000.000
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας 9.015.428
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας Προηγούμενης Χρήσης 47.000.000
Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου 45.000.000
Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου Προηγούμενης Χρήσης 45.000.000
Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος 8.000.000
Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος Προηγούμενης Χρήσης 10.000.000
Πρόσθετη Περίθαλψη 303.500.000
Οδοντιατρική Περίθαλψη 2.000.000
Οδοντιατρική Περίθαλψη Προηγούμενης Χρήσης 1.000.000
Προληπτική Ιατρική 1.000.000
Λοιπές Παροχές σε είδος (τεχνητός νεφρός κ.λπ.) 6.000.000
Επιδόματα Μητρότητας 1.500.000
Εξοδα Μετακινούμενων Ασθενών 45.000.000
Λοιπές Δαπάνες Νοσηλείας 25.000.000

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου