Οδηγίες για τη συμμετοχή των μητέρων γιατρών στα προγράμματα εφημεριών

B99AB4616AD84E7EDACDA925181C86EAΟδηγίες για την συμμετοχή των ιατρών-μητέρων και ιατρών -εγκύων στο πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, οι εργαζόμενες γυναίκες με πλήρη ή μερική απασχόληση κατά τη νύχτα μετακινούνται σε αντίστοιχη θέση ημέρας, εφόσον υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου για λόγους υγείας που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους.

Στην περίπτωση που η μετακίνηση αυτή είναι τεχνικά ή /και αντικειμενικά αδύνατη –διευκρινίζει το υπουργείο Υγείας – απαλλάσσονται από την εργασία.

Σημειώνεται ότι οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου θα διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εφημεριών, εφόσον το δηλώσουν στην υπηρεσία τους με υπεύθυνη δήλωση.

Επίσης, κατά τον καθορισμό του προγράμματος εφημεριών το υπουργείο καλεί τις διοικήσεις των νοσοκομείων να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση για μητέρες-ιατρούς με παιδιά έως τεσσάρων (4) ετών, εκτός εάν με υπεύθυνη δήλωση ζητήσουν να μην τύχουν αυτής της διευκόλυνσης.

http://www.healthview.gr/

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου