Νομοθεσία

Κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες που ανήκουν στην θετική λίστα φαρμάκων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οδηγίες σχετικά με:
(α) την πιστοποίηση και συνταγογράφηση θεραπόντων ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρικών εταιρειών και ιδιωτικών πολυϊατρείων βάσει του Π.Δ. 84/2001 και
(β) υπογραφή και σφραγίδα συνταγών και παραπεμπτικών
http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle/921f8d81-0b29-4b15-9a83-6e59b0a323bc


Διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ακτινολογία της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας
«Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και είναι δεσμευτικά κατά την άσκηση του έργου σας (θεραπευτικού και ελεγκτικού).»
http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle/9e236721-f01d-4f22-a98a-d218e5f4c095

Υποβολή σχολίου