«Νέο Τσεκούρι» σε υγεία, παιδεία, άμυνα στον επόμενο προυπολογισμό!

-150x150Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα καταρτιστεί με δεσμευτικά ανώτατα όρια δαπανών για κάθε υπουργείο τα οποία δεν επιτρέπεται να ξεπεραστούν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ απο την εφημερίδα «Καθημερινή», οι δαπάνες του προϋπολογισμού του 2014 είναι μειωμένες κατά 5 δισ. ευρώ, συνολικά, σε σχέση με το 2013, με τη μεγαλύτερη μείωση να εντοπίζεται στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, στο υπουργείο Υγείας και στο Παιδείας.
Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο, «κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής και να μην υπερεκτιμά ή υποεκτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις. Η μη τήρηση των αρχών αυτών κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού συνιστά ουσιώδη παράβαση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Τα υπουργεία, στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας στους φορείς της αρμοδιότητάς τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αρχές αυτές τηρούνται».
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ζητεί από τα υπουργεία και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις να αποστείλουν αναλυτικούς πίνακες με την κατανομή των δαπανών το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι πίνακες θα περιλαμβάνουν και προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου που εποπτεύουν (ΔΕΚΟ, νοσοκομεία, ταμεία κ.λπ.).
Ειδικότερα, τα ανώτατα όρια δαπανών για κάθε υπουργείο ανέρχονται σε:• 4,1 εκατ. ευρώ για την Προεδρία της Δημοκρατίας.• 144 εκατ. ευρώ για τη Βουλή έναντι 151 εκατ. φέτος (-7 εκατ. ευρώ).

• 3,535 δισ. ευρώ για το υπουργείο Εσωτερικών έναντι 3,624 εκατ. φέτος (-89 εκατ. ευρώ)

• 106 εκατ. ευρώ για το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης από 141,6 εκατ. ευρώ φέτος (-35,6 εκατ. ευρώ).

• 301 εκατ. ευρώ για το υπουργείο Εξωτερικών από 303,8 εκατ. φέτος (-2,8 εκατ. ευρώ).

• 2,4 δισ. ευρώ για το υπουργείο Εθνικής Αμυνας από 3,4 δισ. ευρώ (-1 δισ. ευρώ).

• 4,44 δισ. ευρώ για το υπουργείο Υγείας έναντι 4,84 δισ. φέτος (-400 εκατ. ευρώ).

• 563 εκατ. ευρώ για το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Πόρων έναντι 489 εκατ. ευρώ φέτος (+74 εκατ. ευρώ).

• 5,4 δισ. ευρώ για το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού από 5,8 δισ. ευρώ φέτος.

• 29,6 εκατ. ευρώ για το υπουργείο Τουρισμού έναντι 49 εκατ. ευρώ φέτος (-19,4 εκατ. ευρώ).

• 665,4 εκατ. ευρώ για το υπουργείο Οικονομικών έναντι 693,5 εκατ. ευρώ φέτος (-28,1 εκατ. ευρώ).

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου