Νέο «κούρεμα» στα αποθεματικά των Νοσοκομείων…..

Αρχές Απρίλη, η Τράπεζα της Ελλάδος έστειλε στο Υπουργείο Υγείας, υπόψη του Γενικού Γραμματέα κ.Καλλίρη, έγγραφο με το οποίο καλεί τα ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας να κλείσουν τις υφιστάμενες μερίδες που διατηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα ποσά που θα προκύψουν από την ρευστοποίηση να τα μεταφέρουν σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και μάλιστα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, επικαλούμενη την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3, του άρθρου 55 του Ν.4075/2012.

Σε αυτήν την παράγραφο όπως κανείς εύκολα μπορεί να βρει από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr), αναφέρονται τα ακόλουθα: « Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Δ.Υ.ΠΕ. ισχύει η ρύθμιση της παραγράφου 7, του άρθρου 38 του Ν.3986/2011.». Ο νόμος 3986/2011 έχει τίτλο: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015». Στην παράγραφο 7 του άρθρου 38 αναφέρονται τα ακόλουθα: «7. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄146) δεν υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 1611/1950 (Α΄ 304), του άρθρου 13 του ν.1902/1990 (Α΄ 138), του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75), του άρθρου 3 του ν. 2216/1994 (Α΄ 83) και του άρθρου 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38)».

Είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολο να βγει συμπέρασμα, ως προς το τι πρέπει να κρατηθεί. Λόγω όμως της επίσημης ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) μπορούμε να συνεχίσουμε την περιήγηση….

Ο νόμος 590/1977 έχει τίτλο : «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και τα ΝΠΔΔ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 είναι τα πιο κάτω:


Ειλικρινά μετά και από αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το να κατανοήσει κανείς αυτό που περιγράφει το έγγραφο, «δηλαδή να κλείσουν οι υφιστάμενες μερίδες και τα ποσά που θα προκύψουν από την ρευστοποίηση αυτών να μεταφερθούν σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης», αλλά ας έρθουμε στην ουσία του πράγματος.

Μετά από το κούρεμα (PSI), των αποθεματικών των Νοσοκομείων, όποια υπόλοιπα είχαν μείνει στο Κοινό κεφάλαιο, επενδύθηκαν υποχρεωτικά σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που είχαν ημερομηνία λήξης το 2042. Σήμερα λοιπόν που καλεί σε ρευστοποίηση η Τράπεζα της Ελλάδος, το ποσό που θα πάρουν τα Νοσοκομεία είναι περίπου το μισό αυτού που είχε επενδυθεί.

Ένα παράδειγμα θα το κάνει πιο σαφές….
Ας υποθέσουμε ότι ένα Νοσοκομείο είχε 706.000,00€ αποθεματικό και μετά το πρώτο «κούρεμα» του έμειναν 404.000,00€. Αυτό το ποσό «επενδύθηκε» αναγκαστικά σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με ορίζοντα το 2042.
Αν τώρα ρευστοποιήσει αυτό το ΝΠΔΔ θα έχει τελικά περίπου 235.000,00€…..
Και θα πρέπει αυτά να τα μεταφέρει σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης ΑΛΛΩΝ πιστωτικών ιδρυμάτων!


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Πριν το κούρεμα: 706.000,00€

Μετά το 1ο κούρεμα: 404.000,00€

Μετά το 2ο κρυφό κούρεμα:235.000,00€

Κι όπως λένε και μετά το κούρεμα: « Με τις υγείες σας»!!!!

YGEIONOMIKOI.GR

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου