Νέες απειλητικές δηλώσεις από τον Αν. Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σαλμά

Αντί κλίματος συνεργασίας και συναίνεσης αντιμετωπίζουμε από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό κ. Μ. Σαλμά αδιαλαξία και απειλές, ενδεικτικά παραθέτουμε πρόσφατη δήλωση του κ. Σαλμά στον ΕΤ της Κυριακής 26/9/12, που ως επίσημο κράτος νομιμοποιεί την στάση πληρωμών καλώντας παρανόμως εργαστηριακούς – κλινικούς να αποδεχθούμε τα παλαιά και νέα «φέσια» ως μέρος της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, λέει ο κ. Σαλμάς: «Δεν παρακαλέσμαμε κανέναν. Και όποιος θέλει μπορεί αύριο να έρθει να κάνει αίτηση να διακόψει την σύμβασή του. Όποιος δεν έρθει σημαίνει ότι αποδέχεται την δυσκολία εξόφλησης των τιμολογίων» !!!

μέσω Νέες απειλητικές δηλώσεις από τον Αν. Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σαλμά.

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου