Νέα διαδικασία παραπομπής ασθενών από το ΠΕΔΥ στα νοσοκομεία όταν δεν υπάρχει γιατρός

Από Νίνα Κομνηνού – ygeia360.gr
Με άλλη μία γραφειοκρατική διαδικασία θα έρχονται αντιμέτωποι οι ασθενείς όταν πηγαίνουν στις μονάδες του ΠΕΔΥ ή στα Κέντρα Υγείας και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, λόγω έλλειψης γιατρών ή έλλειψης διαγνωστικών μέσων ή ακόμα και αν τα συμπτώματά τους χρειάζονται υποστήριξη από νοσοκομείο.
 
Οι ασθενείς θα πρέπει να παραλαμβάνουν από το γιατρό του ΠΕΔΥ όχι ένα απλό παραπεμπτικό, αλλά παραπεμπτικό μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των ασθενών αλλά και ο λόγος παραπομπής.
Η συγκεκριμένη διαδικασία της παραπομπής καθιερώνεται με υπουργική απόφαση του Μάκη Βορίδη που αφορά στη διασύνδεση των Μονάδων του ΠΕΔΥ και των Κέντρων Υγείας με τα Νοσοκομεία αναφοράς της ΔΥΠΕ στην οποία υπάγονται .
 
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν περιστατικά, που χρήζουν νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κλινικές και από ειδικότητες, που δεν υφίστανται στα Νοσοκομεία Αναφοράς, οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας διασυνδέονται με οποιοδήποτε νοσοκομείο, της οικείας ΥΠΕ, διαθέτει τις αντίστοιχες κλινικές και ειδικότητες, το οποίο ad hoc, θεωρείται Νοσοκομείο Αναφοράς.
Στο πλαίσιο του συντονισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης της επιστημονικής, νοσηλευτικής και εκπαιδευτικής διασύνδεσης, ο Διοικητής της ΥΠΕ, συγκροτεί Ομάδα Κοινών Δράσεων, αποτελούμενη από εκπροσώπους των αρμόδιων κατά περίπτωση θεσμικών οργάνων.
Συγκεκριμένα:
-τα 5 μέλη του επιστημονικού συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της οικείας ΥΠΕ,
-τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αναφοράς,
-ένα μέλος του αρμόδιου κατά περίπτωση θεσμικού οργάνου του Νοσοκομείου Αναφοράς.
Στο πλαίσιο της νοσηλευτικής διασύνδεσης, καθιερώνεται η διαδικασία παραπομπής από τις Μονάδες του ΠΕΔΥ προς τα νοσοκομεία, όταν υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένης φροντίδας, περαιτέρω διαγνωστικού ελέγχου και κάλυψης περιστατικών πέραν του ωραρίου λειτουργίας των μονάδων του ΠΕΔΥ.
 
Η παραπομπή από τις μονάδες του ΠΕΔΥ προς τα Νοσοκομεία, εκτελείται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ο ασθενής θα παίρνει το παραπεμπτικό, στο οποίο θα αναγράφονται όλα του τα στοιχεία, το ιστορικό και τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης καθώς και ο λόγος της παραπομπής (οξύ πρόβλημα, έλλειψη διαγνωστικών μέσων, κ.λπ.
 
Διαβάστε την υπουργική απόφαση για τη Διασύνδεση των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τα Νοσοκομεία

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου