Μόλις 1 ευρώ στα 700 που χρωστάει, πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ στα Νοσοκομεία

του σχολιαστή – ygeionomikoi.gr

Μόλις 361 χιλ. ευρώ έχει καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στα δημόσια Νοσοκομεία το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, που αντιστοιχεί στο 1/700 περίπου της συνολικής δαπάνης που έχει προϋπολογίσει ο οργανισμός για νοσήλια στα Νοσοκομεία τα 2013.

Συγκεκριμένα ο ΕΟΠΥΥ έχει προϋπολογίσει για το 2013 να καταβάλλει για νοσήλια στα Νοσοκομεία 1 δις 50 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι κάθε τρίμηνο πρέπει να καταβάλλει περίπου 263 εκατ. ευρώ. Αντί για αυτό το πρώτο τρίμηνο έχει καταβάλει μόλις 361 χιλιάδες ευρώ, ποσό ασήμαντο για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα των Νοσοκομείων.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη ούτε στην περίπτωση της εξόφλησης των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2012. Συγκεκριμένα ενώ πέρυσι αποπλήρωσε στα Νοσοκομεία μόλις; 51 εκατ. ευρώ για το 2012 και οφείλει σύμφωνα με τον δικό του προϋπολογισμό πάνω από 1 δις τρακόσια εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2013 κατάβαλε για ανεξόφλητες υποχρεώσεις μόλις 26 εκατ. ευρώ περίπου.

Είναι φανερό ότι ο ΕΟΠΥΥ πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει ούτε στο ελάχιστο τα Νοσήλια στα Νοσοκομεία αφού στο τέλος του έτους τα συσσωρευμένα χρέη προς τα Νοσοκομεία για το 2012- 13 θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα τρία δις ευρώ.

Ισχυριζόμαστε ότι η πραγματική οφειλή φτάνει σε αυτό το πελώριο ποσό, ίσως και μεγαλύτερο, αφού τα νοσήλια που οφείλει ο ΕΟΠΥΥ στα Νοσοκομεία, υποτιμούνται στον προϋπολογισμό του, προκειμένου να ωραιοποιηθεί η τραγική οικονομική του κατάσταση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι λειτουργικές δαπάνες των Νοσοκομείων, που θεωρητικά καλύπτονται από τα νοσήλια του ΕΟΠΥΥ, ήταν το 2012 σε ευρώ 2 δις 400 εκατ. ενώ το 2013 προϋπολογίζονται πάνω από το ποσό των 2 δις.

Οι εκτιμήσεις αυτές προκύπτουν από στοιχεία που έχει δώσει το Υπ. Υγείας, τόσο στο παρελθόν όσο κα πρόσφατα μέσω του ΕΣΥΝΕΤ, σχετικά με τις δαπάνες κι πληρωμές των Νοσοκομείων, όσο και τα έσοδα από τους πολίτες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Είναι λοιπόν προφανές ότι το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ για το 2013 που εμφανίζεται σε δημοσιεύματα ότι ξεπερνά το 1 δις ευρώ είναι στην πραγματικότητα τουλάχιστον διπλάσιο, ενώ το συσσωρευμένο ξεπερνά τα 3,5 δις ευρώ αφού ο ΕΟΠΥΥ οφείλει εκτός από νοσήλια στα Νοσοκομεία και μεγάλα ποσά προς παρόχους υπηρεσιών.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν ο ΕΟΠΥΥ θα καταβάλλει χρήματα στα Νοσοκομεία, αλλά αν θα μπορεί να καλύπτει πλέον έστω και τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του σε φάρμακα και εξετάσεις.

Οι εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας για εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην πρωτοβάθμια υγεία είναι προφανές ότι μπροστά σε αυτή την τραγική κατάσταση του οργανισμού επιχειρούν να την αντιμετωπίσουν με νέες περικοπές στις παροχές του ΕΟΠΥΥ σε υπηρεσίες υγείας και νέα χαράτσια σε φάρμακα και εξετάσεις.

Όσο για τα λειτουργικά έξοδα των Νοσοκομείων, προς το παρόν ένα μέρος καλύπτεται από έκτακτες επιχορηγήσεις από το Υπ Οικονομικών. Όμως τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, ιδιαίτερα μετά το Φεβρουάριο, λόγω της εμπλοκής στους διαγωνισμούς, επαναφέρουν το ζήτημα των ελλείψεων σε υλικά. Αλλά για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε σε νεώτερο δημοσίευμα.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου