Μειώσεις τιμών στα φάρμακα λόγω απώλειας πατέντας, αυξήσεις στα ΦΥΚ

Μειώσεις τιμών στα φάρμακα λόγω απώλειας πατέντας, αυξήσεις στα ΦΥΚ

Από τις 15 Μαίου θα ισχύει το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Όπως αναφέρει ο κ. Γιάννης Δαγρές, μέλος του δ.σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, η ισχύς του νέου δελτίου τιμών θα είναι ταυτόχρονη για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκου, δηλαδή φαρμακοβιομηχανία, φαρμακαποθήκη και φαρμακείο, κάτι που δημιουργεί επιπρόσθετες απώλειες λόγω υπάρχοντος στοκ και των μειώσεων που αυτό επιφέρει.
Παρατηρώντας τις μεταβολές στο δελτίο τιμών, διαπιστώνει κανείς μεγάλες μειώσεις εκ νέου σε αρκετά σκευάσματα, κυρίως λόγω της απώλειας πατέντας σε αρκετές δραστικές ουσίες (ριβαστιγμίνη – exelon, ιρβεσαρτάνη / υδροχλωροθειαζίδη – coaprovel) κλπ.
Επίσης στο νέο δελτίο τιμών υπάρχει για πρώτη φορά τιμολόγηση 450 νέων γενόσημων φαρμάκων, όχι όμως και πολλών πρωτότυπων καινοτόμων φαρμάκων τα οποία θα πρέπει να περιμένουν κι άλλο μέχρι να εμφανιστούν στην ελληνική αγορά…
Στο νέο δελτίο τιμών υπάρχουν και σημαντικές αυξήσεις τιμών σε αρκετά φάρμακα υψηλού κόστους, που φτάνουν μέχρι και το 9%. Πρόκειται για τα φάρμακα που διακινούνται από τα νοσοκομεία και όχι από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου