ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΦΥ

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΕΟΠΥΥ – ΗΕΑLTH DAILY
 
 
Σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω των γιατρών που απαιτούνται για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καταγράφει η νέα επικαιροποιημένη μελέτη του ΕΟΠΥΥ. 
 
Η πρώτη αναλυτική καταγραφή έγινε τον Ιούλιο, ενώ τον Νοέμβριο, η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ συνέταξε νέα «Μελέτη Αναγκών σε Ιατρικές Επισκέψεις στην ΠΦΥ και κατανομής ιατρικού προσωπικού». Η αποχώρηση χιλιάδων γιατρών από τις πρώην Υγειονομικές Μονάδες του Οργανισμού, προκειμένου να διατηρήσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο, σε συνδυασμό με την ελλιπή στελέχωση των Κέντρων Υγείας σε γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων αλλά και τις ελλείψεις που παρατηρούνται ανά περιφέρεια και σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, κατέστησαν την καταγραφή των αναγκών απαραίτητη. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η αναθεώρηση των γιατρών που απαιτούνται ανά υγειονομική περιφέρεια για την κάλυψη των αναγκών της αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 50%. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρώτη μελέτη απαιτούνταν 11.129 γιατροί σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες, ενώ στην επικαιροποιημένη που ακολούθησε μόλις 4 μήνες μετά, ο αριθμός αυτός έπεσε στις 5.608. 
 
Στη μελέτη οι ανάγκες υπολογίστηκαν με την παραδοχή ότι σε κάθε γιατρό του ΠΕΔΥ αντιστοιχούν 5.760 επισκέψεις τον χρόνο. Αντίστοιχα, υπολογίστηκαν 1.800 με 3.600 επισκέψεις τον χρόνο, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες που φαίνεται να παρουσιάζουν τις σημαντικότερες ελλείψεις σε αρκετές ειδικότητες είναι:
η 6η Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, οι ανάγκες της οποίας υπολογίζονται σε 1.152 γιατρούς. 
 
Δεύτερη έρχεται η 1η ΥΠΕ με τον αριθμό να εκτιμάται στους 1.119 γιατρούς και ακολουθεί η 5η ΥΠΕ με 929 γιατρούς, η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης με 860 και η 2η ΥΠΕ με 647. 
 
Σε «καλύτερη μοίρα» είναι η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας με 564 γιατρούς και η 7η ΥΠΕ Κρήτης με 337 γιατρούς.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου