Λιαρόπουλος: Σύνδεση ΠΦΥ και ΕΣΥ & άλλες 6 παρεμβάσεις στην υγεία από το ΠΟΤΑΜΙ

 
Επτά ερωτήσεις και απαντήσεις, αναφορικά με την υγεία, την περίθαλψη των πολιτών και την επόμενη ημέρα της υγείας, καταθέτει ο κ. Λυκούργος Λ. Λιαρόπουλος Υποψήφιος Β’ Αθήνας, ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Οι απαντήσεις του όπως αναφέρει, βασίζονται στα τελευταία (2014) στοιχεία του ΟΟΣΑ όπου χρειάζεται.
 
1. Ποιός είναι ο αριθμός των Ελλήνων ιατρών και πόσους μπορεί να απορροφήσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ως ΠΕΔΥ ή ΕΣΥ, πόσους θα διορίσετε (αξιοκρατικά), και αν θα απασχολούνται με σύμβαση αποκλειστικής απασχόλησης ή όχι.
 
Η Ελλάδα και το 2014 έχει με πολύ μεγάλη διαφορά περισσότερους γιατρούς από ΟΛΕΣ τις Ευρωπαϊκές Χώρες. 6,2/1000 κατοίκους, με Ευρωπαϊκό μέσο όρο 3,4. Οι περίπου 70.000 γιατροί αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα, κυρίως για το ίδιο το ιατρικό επάγγελμα.
 
• Αν δεχθούμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο σύστημα Υγείας πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση, π.χ. του Βρετανικού, η εκεί αναλογία των 2,8/1000 παραπέμπει σε συνεργαζόμενους (μερικώς ή όχι) με το δημόσιο σύστημα της τάξης των 31.000 γιατρών.

• Ως προς την επιλογή, παραπέμπω στο γενικό Πρόγραμμα του Ποταμιού που προβλέπει αξιοκρατική επιλογή για ΟΛΕΣ τις δημόσιες θέσεις. Τα κριτήρια θα αποφασισθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.
• Καταργείται η αποκλειστική απασχόληση. Η πλήρης ή όχι απασχόληση θα εξαρτάται από τη φύση των θέσεων που θα προκηρύσσονται ανάλογα.
 
2. Τι πρόκειται να γίνει με τις χιλιάδες ιατρούς με νόμιμα ιδιωτικά ιατρεία, αν θα συνεχισθεί να υπάρχει το δικαίωμα πιστοποίησης και αναγραφής εξετάσεων και φαρμάκων και εάν θα υπάρχει ή όχι δικαίωμα σύμβασης όλων με τον ΕΟΠΥΥ.
 
Οι ιδιώτες γιατροί θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (και υποχρεώσεις ελέγχου) ως προς τη συνταγογράφηση. Οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ θα είναι ελεύθερες για τους γιατρούς που πληρούν τα επιστημονικά και επαγγελματικά κριτήρια που θα καθορισθούν κατά Περιφέρεια για όλους τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΠΦΥ) και του ΕΣΥ.
 
3. Τι θα γίνει με τους 3.500 ιατρούς που απολύθηκαν ή αναγκάσθηκαν να αποχωρήσουν από τα πολυϊατρεία η τα Νοσοκομεία ΙΚΑ μετά από 20-25 χρόνια υπηρεσίας, (με το επιχείρημα ότι είχαν ιδιωτικό ιατρείο).
 
Η ένταξη των γιατρών στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ θα γίνει μετά από αξιολόγηση των επιστημονικών τους προσόντων με βάση τα κριτήρια του ΕΣΥ. Για τους γιατρούς στην ΠΦΥ θα ισχύσει ότι και παραπάνω. Η ένταξη των πρώην γιατρών του ΙΚΑ συνεπάγεται και υιοθέτηση του νέου εργασιακού καθεστώτος, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 
4. Τι θα γίνει με την διαφορετική αντιμετώπιση ιατρών στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής και να διευκρινισθεί ποιοί είναι οι «έμποροι της Υγείας». Μήπως αυτοί που τους κουρεύουν τα νόμιμα έσοδα τους με claw back- rebate και αθέμιτο ανταγωνισμό;
 
Η «Ιατρική υπογραφή», όταν αφορά σε άσκηση «δημόσιας εξουσίας» με την έννοια της ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης εκ μέρους του δημοσίου, θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους προς τούτο γιατρούς από την οικεία ΔΥΠΕ στην περίπτωση των ιδιωτών. Για τα περί «εμπόρων υγείας» δεν νομίζω ότι το ΠΟΤΑΜΙ χρειάζεται να υιοθετήσει χαρακτηρισμούς που δεν το εκφράζουν.
 
5. Γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις συντάξεις των ιατρών, γιατί άλλοι παίρνουν 2 συντάξεις και εφάπαξ και άλλοι όχι, τι θα γίνει με τους μονοσυνταξιούχους του ΤΣΑΥ που χάνουν τόσα λεφτά;
 
Οι συνταξιούχοι είχαν επιλογές που άσκησαν στο παρελθόν και καθόρισαν μόνοι τους το σημερινό συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Δυστυχώς γι’ αυτούς, άλλοι συνταξιούχοι δεν είχαν τέτοιες επιλογές.
 
6. Τι θα γίνει με τους άνεργους νέους και όσους τελειώνουν ειδικότητα, τι θα κάνετε με τον εκσυγχρονισμό της ειδίκευσης, τι θα κάνετε με το γερασμένο ΕΣΥ (που παραγέρασε με αύξηση της ηλικίας των υπηρετούντων στα 67)
 
Το ΠΟΤΑΜΙ θα θέσει το ζήτημα της «παραγωγής» νέων γιατρών σε υγιή βάση με τον περιορισμό των εισερχομένων. Επίσης, είναι υπέρ των εξετάσεων πριν και μετά την Ειδικότητα και θα υιοθετήσει πρόσφατα σχέδια του ΚΕΣΥ. Το «γερασμένο» ΕΣΥ είναι πρόβλημα που οξύνεται και με τη διατήρηση περισσότερων Νοσοκομείων και Τμημάτων από όσα είναι απαραίτητα. Το ΠΟΤΑΜΙ θα κάνει πράξη την Αναδιοργάνωση της Νοσοκομειακής Φροντίδας με την εισαγωγή και του θεσμού των Τμημάτων Επείγουσας Φροντίδας 24ωρης διαρκούς λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η καθιέρωση και της Ειδικότητας και Εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής, και της αντίστοιχης Νοσηλευτικής Ειδικότητας θα δώσουν και μία μερική διέξοδο στο πρόβλημα της ειδικότητας που προαναφέρθηκε.
 
7. Τι θα κάνετε για τη σύνδεση παραγωγικότητας και αμοιβής στο ΕΣΥ αλλά και το δικαίωμα πρόσβασης των ιατρών στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ ώστε να σταματήσει ο διασυρμός των ιατρών με τα » φακελάκια «;
 
Αυτό είναι η «καρδιά» της Μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του ΠΟΤΑΜΙΟΥ στην Υγεία. Με την θεσμοθέτηση της σύνδεσης ΠΦΥ και Νοσοκομειακής Φροντίδας με την υποχρεωτική παραπομπή, ο γιατρός της ΠΦΥ αποκτά «πρόσβαση» στο νοσοκομείο με ότι αυτό συνεπάγεται (φακελάκια, ανασφάλεια του πολίτη, ασυνέχεια στη φροντίδα). Αυτό μαζί με τη συνοδεία από τον Ιατρικό Φάκελο του αρρώστου και η μετανοσοκομειακή ενημέρωση του γιατρού της ΠΦΥ θα αποτελέσουν την απαραίτητη αναβάθμιση του συνολικού επιπέδου της ποιότητας της φροντίδας.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου