Κοινοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικονομικού έτους 2013- Επιστολή στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

blog_eopyy_531519037«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» – ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. – Πανεπιστημίου 56,Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459
«Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»- Σεβαστουπόλεως 150, Τηλ. 210-6966010, Φαξ 210-6966009
Προς
 
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
Κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο
Αθήνα, 15/02/2013
 
Θέμα: Κοινοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικονομικού έτους 2013
 
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
 
Παρακαλούμε πολύ όπως μας κοινοποιήσετε το απόσπασμα πρακτικών της 91ης /01-02-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το υπ’ αριθ. Φ.200/31/01-02-2013 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αναφέρονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013, για να γνωρίζουμε αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τους επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.), δηλαδή κατηγορίες εξόδων ανά πάροχο.
 
Η Συντονιστική Επιτροπή των Διαγνωστικών Κέντρων

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου