Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια. Μία πραγματική τομή στο σύστημα υγείας. Γ. Ελευθερίου

January 2, 2012

Από σήμερα εφαρμόζονται τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, μια ρύθμιση που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Αυστραλία, η Γερμανία κ.α

Κατά την γνώμη μου το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί τομή για το σύστημα υγείας καθώς για πρώτη φορά τελειώνουμε με τον κρατικό προστατευτισμό στο ΕΣΥ και δημιουργούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ΕΣΥ και ιδιωτικού τομέα. Για πρώτη φορά η παραοικονομία στο ΕΣΥ δέχεται ισχυρό πλήγμα και ο ασφαλισμένος έχει πραγματικό δικαίωμα επιλογής, καθώς για όλες τις χειρουργικές πράξεις καλύπτεται ΠΛΗΡΩΣ από το ασφαλιστικό του ταμείο, αφού το σύνολο των ιδιωτικών νοσοκομείων έχει υπογράψει την σχετική σύμβαση. Ο ασφαλισμένος επωμίζεται μόνο το κόστος των ιατρικών αμοιβών, πράγμα που ούτως ή άλλως, σε αρκετές περιπτώσεις, το επωμιζόταν και στο ΕΣΥ. “Αγωνίες” που εκφράζονται από ορισμένους για την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων δεν είναι δικαιολογημένες, καθώς όπως προανέφερα το συνολικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι τουλάχιστον στο μισό.

Όπως είναι κατανοητό δημιουργείται νέο τοπίο στην δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, αναπτύσσεται ο ιδιωτικός τομέας, δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος για τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού υπολογίζεται ότι το πραγματικό κόστος στα δημόσια νοσοκομεία ήταν τουλάχιστον διπλάσιο, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Δημιουργούνται δε οι προϋποθέσεις η χώρα μας, πράγματι να αναδειχθεί σε ιατρικό κέντρο των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Δρ. Γιώργος Ελευθερίου

Αγγειοχειρουργός, Μέλος Δ.Σ. Ι.Σ.Α

http://www.facebook.com/george.j.eleftheriou

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου