Κινητικότητα, αλλά και απολύσεις, για 6.000 γιατρούς του ΙΚΑ

Τα σχέδια κινητιτκότητας αλλά και τις επερχόμενες απολύσεις στο Δημόσιο, επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στο επίκεντρο των σχεδιασμών, βρίσκονται οι 6.000 γιατροί του ΙΚΑ, η πλειοψηφία των οποίων θα τεθεί σε καθεστώς κινητικότητας, ενώ για περίπου 1000-1200 γιατρούς ανοικτό είναι το ενδεχόμενο της απόλυσης.

Ο σχεδιασμός γίνεται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, το οποίο θα συμμετέχει στη δεύτερη φάση της κινητικότητας με περισσότερους υπαλλήλους σε σχέση με την πρώτη φάση της κινητικότητας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το υπουργείο Υγεάις μελετά στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθμαις φροντίδας υγείας, να τεθούν σε κινητικότητα οι 6.000 γιατροί του ΙΚΑ και τουλάχιστον 900 εργαζόμενοι από τα δημόσια νοσοκομεία.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης από τη δική του πλευρά και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο skai, η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιτύχει τη δέσμευση για 4.000 απολύσεις από το δημόσιο το 2013 με 1.200 απολύσεις γιατρών του ΙΚΑ.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του skai από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 1.200 γιατροί του ΙΚΑ που έχουν ειδικότητα για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, π.χ. εντατικολόγοι, θωρακοχειρουργοί, κ.λπ. ενδεχομένως να απολυθούν για να προσληφθούν στις θέσεις τους 1200 γιατροί ειδικοτήτων συμβατών με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Οι 1200 νέοι – με βάση τις πληροφορίες – θα ενταχθούν στον νέο οργανισμό που ενδεχομένως να αναλάβει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμαις φροντίδας υγείας, μετά τη μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε αγοραστή και μόνο υπηρεσιών υγείας.

Οι υπόλοιποι περίπου 5.000 γιατροί του ΕΟΠΠΥ θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, και είτε θα μεταφερθούν στο ΕΣΥ είτε στο νέο φορέα, εφόσον συσταθεί.
http://www.onmed.gr/

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου