ΚΕΕΛΠΝΟ: Συνάντηση για τη μεταφραστική έρευνα για τον καρκίνο

ΚΕΕΛΠΝΟ: Συνάντηση για τη μεταφραστική έρευνα για τον καρκίνο

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), συνδιοργανώνουν στην Αθήνα, στις 13 και 14 Ιουνίου 2013, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre, συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Δικτύωσης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για τη Μεταφραστική Έρευνα για τον Καρκίνο (TRANSCAN: ERA-NET on Translational Cancer Research).
Το πρόγραμμα TRANSCAN, το οποίο έχει διάρκεια 4 έτη (2010-2014) συντονίζεται από το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας (Ministero della Salute και το Instituto Superiore di Sanità). Συμμετέχουν 25 εκπρόσωποι υπουργείων και χρηματοδοτικών οργανισμών από 15 χώρες. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και η ΓΓΕΤ είναι εταίροι του έργου από ελληνικής πλευράς.
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση του συντονισμού και της διασύνδεσης των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών για την αντιμετώπιση του καρκίνου που εξακολουθεί να συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας με σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων χρόνων υλοποίησής του, θεωρείται ένα από τα πλέον επιτυχημένα ευρωπαϊκά έργα δικτύωσης. Με την εφαρμογή του επιτυγχάνεται στην πράξη ο συντονισμός των εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενός μεγάλου αριθμού κρατών μελών αλλά και συνδεδεμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή την εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της μεταφραστικής έρευνας για τον καρκίνο.
Ο όρος μεταφραστική έρευνα για τον καρκίνο (translational cancer research) υποδηλώνει τη στενή διασύνδεση βασικής έρευνας και κλινικής πράξης με στόχο την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων στη πρόληψη, τη διάγνωση, τη πρόγνωση, τη θεραπεία και τη μέριμνα και αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη, μέσω του έργου χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται διακρατικά ερευνητικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ.
Η συνάντηση της Αθήνας είναι στρατηγικής σημασίας, διότι θα συζητηθεί η βιωσιμότητα και η διεύρυνση του δικτύου και θα ληφθούν αποφάσεις που αναμένεται να οδηγήσουν στην ένταξη του έργου στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», 2014-2020 και στη συνέχισή του.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου