«Καπέλο» 150% πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ

assets_LARGE_t_942_44014010_type13031

Της Ελένης Πετροπούλου

Με «καπέλο» που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά και το 150% πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ τις εξετάσεις των ασφαλισμένων του σε σχέση με τα τιμολόγια άλλων χωρών. Μάλιστα μόλις 54 εξετάσεις από τις 694 συμβάλλουν στο 75% της αιτούμενης δαπάνης διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υγρών του ΕΟΠΥΥ.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα η γενική εξέταση αίματος αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με 2,88 ευρώ, έναντι 1,48 ευρώ στη Σουηδία και 1,1 ευρώ στη Γερμανία. Μία εξέταση για θυρεοειδή (ελεύθερη θυροξίνη) έχει ασφαλιστική τιμή 12 ευρώ και κρατική 20,54 ευρώ, όταν στη Σουηδία η αντίστοιχη εξέταση κοστίζει μόλις 2,30 ευρώ και στη Γερμανία 3,7 ευρώ.

Για μια εξέταση PSA (ειδικό προστατικό αντίγονο με μονοκλωνικά αντισώματα) ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει 14 ευρώ έναντι 3,42 ευρώ στη Σουηδία. Εξέταση για τον προσδιορισμό στο αίμα ή στα ούρα νατρίου και καλίου στην Ελλάδα έχει ασφαλιστική τιμή 4 ευρώ και στη Σουηδία μόλις 0,43 ευρώ και 0,9 στη Γερμανία. Ο προσδιορισμός του φυλλικού οξέος κοστολογείται στην Ελλάδα 7,16 ευρώ, στη Σουηδία 2,91 ευρώ και στη Γερμανία 5,4 ευρώ, η εξέταση για τα τριγλυκερίδια αίματος έχει τιμή ασφαλιστική 3,49 ευρώ, όταν η τιμή της στη Σουηδία είναι 0,43 ευρώ και στη Γερμανία 0,25 ευρώ, και ο προσδιορισμός σακχάρου αίματος-γλυκόζης είναι 2 ευρώ, όταν στη Σουηδία είναι 0,43 ευρώ και στη Γερμανία 1,6 ευρώ.

«Καπέλο» 150% πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις

assets_LARGE_t_942_44050517_type12128
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν σχεδόν όλες οι εξετάσεις με εξαίρεση τις απεικονιστικές όπου στην Ελλάδα έχουν περίπου αντίστοιχες με τη Γερμανία τιμές αποζημίωσης και κατά πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τη Σουηδία.

Στο Βέλγιο οι απεικονιστικές εξετάσεις κοστολογούνται σε σχέση με τη συχνότητα με την οποία γίνονται, δηλαδή οι συχνότερα συνταγογραφούμενες έχουν χαμηλότερη τιμή. Παράλληλα η συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αυτές αυξάνει ανάλογα με το πόσο συχνά επαναλαμβάνει εξετάσεις (υπάρχει και ηλικιακή διαφορά σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής).

Στην Ελλάδα υπάρχει μία ενιαία κοστολόγηση για τις μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες, όπου η διαφοροποίηση στο κόστος γίνεται μόνο σε σχέση με τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την εξέταση π.χ. στις μαγνητικές τομογραφίες η αποζημίωση είναι 135 ευρώ για μαγνητικό τομογράφο των 0,5 Tesla, 165 ευρώ για μαγνητικό τομογράφο του 1 Tesla και 180 ευρώ για μαγνητικό τομογράφο των 1,5 Tesla. Αντίθετα η κοστολόγηση σε Σουηδία και Γερμανία γίνεται σε σχέση με την ανατομική περιοχή για την οποία γίνεται η εξέταση, που πιθανόν προσδιορίζει τη συχνότητα με την οποία γίνονται. Ειδικότερα, στη Γερμανία κοστολογείται από 107 έως 215 ευρώ και στη Σουηδία η τιμή της μπορεί να φτάσει και τα 730 ευρώ.

Ανακοστολόγηση
Με στόχο τον εξορθολογισμό των τιμών, τον έλεγχο της δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων και την εξοικονόμηση πόρων, προκειμένου στο άμεσο μέλλον να εισαχθούν και νέες διαγνωστικές εξετάσεις στον κατάλογο των αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΥΥ ιατρικών πράξεων, η διοίκηση του Οργανισμού προχωρεί άμεσα σε ανακοστολόγηση των εξετάσεων. Ήδη έχει παρουσιάσει σχετική πρόταση στους εμπλεκόμενους φορείς με γενναία μείωση (έως και 60%) των τιμών στις πιο «δαπανηρές» για τον ΕΟΠΥΥ εξετάσεις και οριζόντια μείωση της τάξης του 5% στις τιμές των υπόλοιπων. Εκτιμάται μάλιστα ότι η προτεινόμενη ανακοστολόγηση θα έχει ως αποτέλεσμα ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος «με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.4.2015, αλλά και μετά από εισήγηση των Οργανώσεων στις οποίες κοινοποιείται, απορρίπτει την πρόταση περί ανακοστολόγησης των ιατρικών πράξεων, θεωρώντας της ως ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο πλήττει ουσιαστικά τη λειτουργία των Ιδιωτικών Εργαστηρίων και Κέντρων, αλλά και έχει επιπτώσεις στην περίθαλψη των ασφαλισμένων».

Και σημειώνει: «η πλήρης κοστολόγηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας όλων των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα δημογραφικά δεδομένα, αποτελεί τη λύση, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει και μέσα από την οποία ο ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προβεί στις αναγκαίες του ενέργειες».

Αντιδράσεις από τα διαγνωστικά κέντρα

Κάνουν λόγο για υποκοστολόγηση στις τιμές όλων ανεξαιρέτως των εργαστηριακών εξετάσεων βιολογικών υλικών

Στην πρόταση του ΕΟΠΥΥ αντιδρούν οι εκπρόσωποι των διαγνωστικών κέντρων, οι οποίοι κάνουν λόγο για υποκοστολόγηση στις τιμές όλων ανεξαιρέτως των εργαστηριακών εξετάσεων βιολογικών υλικών, μολονότι κάποιες εξ αυτών αποζημιώνονται κάτω και από το κόστος τους, όπως έχει αναγνωρίσει και το ΣτΕ.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, αναφορικά με τις αποκλίσεις στις τιμές Ελλάδας – Σουηδίας – Γερμανίας διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι «οι τιμές αντιδραστηρίων και τεχνολογικού εξοπλισμού είναι 2 με 3 φορές χαμηλότερες από ό,τι κοστίζουν στη χώρα μας. Από την άλλη μεριά δεν γίνεται καμία ειδική αναφορά για την τιμή αποζημίωσης των απεικονιστικών εξετάσεων στις δύο αυτές χώρες, που είναι 2 με 3 φορές πάνω από την τιμή που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ τους συμβεβλημένους παρόχους, παρά μόνο μία μικρή υποσημείωση που εξαντλείται σε μιάμιση σειρά στο κείμενο των συμπερασμάτων, μολονότι και σε αυτήν την περίπτωση το κόστος απόκτησης αυτών των μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας είναι πολύ μικρότερο στην Γερμανία, αφού είναι η χώρα παραγωγής αυτών των μηχανημάτων».

Προτείνει μάλιστα «πραγματική ανακοστολόγηση των εξετάσεων έτσι ώστε η τιμή αποζημίωσης του συνόλου αυτών να εξορθολογιστεί, χωρίς όμως στρεβλώσεις, με διασφάλιση της κατάργησης των μέτρων του rebate και του claw back που οδηγούν σε διαφορετικές τιμές αποζημίωσης της ίδιας εξέτασης ανάλογα με τον πάροχο, κάτι το οποίο είναι από ηθικής, λογικής και οικονομικής απόψεως ανεπίτρεπτο».

imerisia.gr

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου