Κανονικά στις εφημερίες του ΕΣΥ και οι … Δήμαρχοι γιατροί

Στο πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων της περιοχής τους θα συμμετέχουν στο εξής όλοι οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίοι είναι γιατροί, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών κ. κ. Αδωνις Γεωργιάδης και Ιωάννης Μιχελάκης.

Η απόφαση δεν περιλαμβάνει την Αττική και την Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, επιτρέπεται η συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., ανεξάρτητα αν τελούν στην προβλεπόμενη από το άρθρου 93 του Ν.3852/2010 ειδική άδεια, στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου υγείας στο οποίο υπηρετούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πραγματικές ανάγκες.

Ο Συντονιστής Διευθυντής της αντίστοιχης υπηρεσίας του νοσοκομείου βεβαιώνει τη σχετική ανάγκη συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εφημεριών και υποβάλλει εισήγηση προς έγκριση στον Αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου, ή στον Διοικητή για τα Νοσοκομεία που έχουν 399 ή λιγότερες κλίνες.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου