Και επίσημα η απελευθέρωση της αγοράς των Αξονικών


ΟΝΜΕD. Στην Διαύγεια πέρασε η υπουργική απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2013 του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία, καταργούνται και επίσημα τα πληθυσμιακά κριτήρια για την εγκατάσταση και λειτουργία Αξονικών και Μαγνητικών Τομογράφων.Πρόκειται για Τροποποίηση της υπ.΄ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 1918/Β/10-12-2010) « Όροι, προϋποθέσεις, Όργανα και Διαδικασία Χορήγησης Αδειών Σκοπιμότητας και Αδειών Λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία Μηχανημάτων Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών» και της Τροποποίησης αυτής ( ΔΥΓ2/ Γ.Π. οικ. 40456/24-4-2012, ΦΕΚ Β 1336/24-4-2012).
Να σημειωθεί ότι με την εν λόγω απόφαση- η οποία αποτελεί μνημονιακή μας υποχρέωση, απελευθερώνεται η αγορά και δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου