Και για τα γενόσημα «ό,τι πει ο γιατρός»!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΣΔΥ

Στα χέρια των γιατρών αφήνονται τελικά οι ασθενείς για την επιλογή των φαρμάκων που θα πάρουν, και ειδικά αν αυτά είναι γενόσημα. Αυτό προκύπτει από έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για την ποιότητα των γενόσημων φαρμάκων, και γι’ αυτό με κλειστά τα μάτια ακούν αυτό που λέει ο θεράπων ιατρός τους.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΔΥ, που επιμελήθηκε η ερευνήτρια Εφη Τρίγκα
(ομάδα Ι. Κυριόπουλου, Κ. Αθανασάκη) και πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2013, οι ασθενείς δεν ενημερώνονται πλήρως για τα φάρμακα που λαμβάνουν. Αποφασιστικό ρόλο παίζουν: η σχέση εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με το γιατρό, ο χρόνος που λαμβάνουν το φάρμακο που τους προτείνει ο γιατρός, καθώς και το αν είναι ο ίδιος που τους πληροφόρησε αρχικά σχετικά με τα φάρμακα, όταν πρωτοεμφανίστηκε η νόσος τους.

Βέβαια, ενίοτε -όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΣΔΥ- οι ασθενείς αναζητούν και μόνοι πληροφορίες εκτ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου