Ι.Σ.ΡΟΔΟΠΗΣ »Σχετικά με την «υποχρέωση» σύναψης σύμβασης με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες (Ι.Ε.Ε.)»

Κομοτηνή 16-01-2014 Α.Π.: 62/2014
Προς
 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
 
κ. Δημήτριο Κοντό
 
Αξιότιμε κ Πρόεδρε,
 
Λάβαμε γνώση του προσωπικού μηνύματος που στάλθηκε στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την «υποχρέωση» σύναψης σύμβασης με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες (Ι.Ε.Ε.) και το απορρίπτουμε ως μη σύννομο, καταχρηστικό και εκβιαστικό.
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης αιτείται εξαίρεση από το καθεστώς των Ι.Ε.Ε. θεωρώντας ότι:
 
α.Ο ελεγκτικός μηχανισμός αποτελεί υποχρέωση και αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ.
 
β. Οι ΠΕ.ΔΙ. είναι κατάλληλα στελεχωμένες και με επαρκή εμπειρία για την πλήρη εκκαθάριση των παραστατικών της ανοικτής και κλειστής περίθαλψης.
 
γ.Υπάρχουν σημαντικά νομικά και διοικητικά κενά που καταστούν έωλη την όλη διαδικασία. Αδιευκρίνιστα είναι τα θέματα που αφορούν την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των υπό έλεγχο ασφαλισμένων και την έγκριση των αντίστοιχων ενταλμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο.

δ.Οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν παράλογες απαιτήσεις σχετικά με το ύψος (2-3% επί του συνόλου των υποβολών) και το καθεστώς πληρωμής (προκαταβολή της μετρητοίς) δυσανάλογα ακριβό για το επιτελούμενο έργο.
 
ε.Δεν υπάρχει πρόβλεψη για καθεστώς διαιτησίας ή δευτεροβάθμιο όργανο ενστάσεων.
 
στ.Δεν έχει προκύψει εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ σαφής διαχωρισμός των όρων ελέγχου της ανοικτής (κλινικοεργαστηριακοί και εργαστηριακοί γιατροί) και της κλειστής περίθαλψης (ιδιωτικές κλινικές), με αποτέλεσμα το οικονομικό τίμημα των παρόχων να ανεβαίνει σε δυσθεώρητα επίπεδα για τον απλό έλεγχο της ανοικτής περίθαλψης.
 
Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε στα μέλη μας να μην προβούν σε καμία σύναψη συμβάσεως με καμία ελεγκτική εταιρεία.
 
Για το Δ.Σ.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
Στ. Κυριαζίδης Κων. Χαριτόπουλος

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου