Ι.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ »Μεταβολές στις φορολογικές υποχρεώσεις των ελευθεροεπαγγελματιών»

Θεσσαλονίκη 16/1/2014 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σας ενημερώνουμε ότι επέρχονται μεταβολές στις φορολογικές υποχρεώσεις των ελευθεροεπαγγελματιών (http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f1bb4100-3a97-40bc-965a-3e2a30507ad9).
 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται:
 
η υποχρεωτική πληρωμή τιμολογίων προμηθευτών για ποσά άνω των 500 ευρώ με επιταγή ή μέσω τραπέζης,
 
η μηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα,
 
η κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων,
 
η κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων.
 
Σας συνιστούμε να συμβουλευθείτε τους λογιστές σας, δεδομένου ότι αναμένεται και η έκδοση σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Με τιμή
 
Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας
Τσάμης Δημήτρης                 Νίτσας Νικόλαος

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου