Ι.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ''Αποζημίωση των σκευασμάτων με δραστική ουσία prazole''

Ηράκλειο, 04/04/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Σ.Η.

Ο Ι.Σ.Η αντιτίθεται πλήρως και στιγματίζει τις ανώριμες αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας το οποίο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 29311/2013 (ΦΕΚ Β’ 692/26-3-2013), περιορίζει την αποζημίωση των σκευασμάτων με δραστική ουσία prazole, μόνο για τη θεραπεία πεπτικού έλκους και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και η οποία θα συνταγογραφείται μόνο από γαστρεντερολόγους.

Το Υπουργείο οφείλει άμεσα να επεκτείνει τη δυνατότητα συνταγογράφησης σε όλες τις επιστημονικές ενδείξεις και στις κλινικές ειδικότητες που είχαν το δικαίωμα να το πράττουν ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται ιατροί και ασθενείς.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου