ΙΣΘ: ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 12η ΜΑΪ́ΟΥ 20

Ο Ι.Σ.Θ καλεί όλους τους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς καθώς και τα διαγνωστικά κέντρα σε καθολική επίσχεση παροχής υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ από την 12η Μαΐου 2014.

 
 
Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας
 
Τσάμης Δημήτρης     Νίτσας Νικόλαος

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου