ΙΚΑ: Ηλεκτρονικά πλέον οι γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ

Iatronet. Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, θα αντλούνται διαδικτυακά από τους εμπλεκόμενους φορείς όλες οι ιατρικές γνωματεύσεις για τα αιτήματα που εκκρεμούν στις Υπηρεσίες τους.


Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης όλων των Φορέων- Παρόχων αναπηρικών επιδομάτων και προνομίων, από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική διάθεση ιατρικών γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, θα αντλούνται διαδικτυακά από τους εμπλεκόμενους φορείς όλες οι ιατρικές γνωματεύσεις για τα αιτήματα που εκκρεμούν στις Υπηρεσίες τους.


Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΚΑ, η άμεση πρόσβαση στην ιατρική γνωμάτευση διασφαλίζει τη διαδικασία χορήγησης των παροχών στους πραγματικά δικαιούχους και αποτρέπει την παραβατικότητα.

Επιπρόσθετα, ελαχιστοποιεί τις μετακινήσεις της ευαίσθητης ομάδας των ατόμων με αναπηρία, τόσο στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας όσο και στους φορείς.

Τέλος, δίδεται η δυνατότητα ελέγχου όλων των ήδη κατατεθεισών ιατρικών γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α., ώστε να εντοπιστούν τυχόν παραποιήσεις ή πλαστότητά τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της Διοίκησης για περαιτέρω διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, σχεδιάζεται νέα εφαρμογή η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. και να παρακολουθεί τόσο την πορεία της αίτησής του, όσο και το οριστικό αποτέλεσμα της υγειονομικής επιτροπής.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου