Ιδιωτικές Κλινικές και ιδιώτες γιατροί δεν θα εξυπηρετούν ασθενείς του ΕΟΠΥΥ

Στο εσχατο σημείο έφτασαν οι ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά εργαστήρια καθώς και οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ και αποφάσισαν να προχωρήσουν μαζί σε επίσχεση εργασίας για μία εβδομάδα, από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν το 100% της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει του κρατικού τιμολόγιου. Στη συνέχεια δικαιούνται να απαιτήσουν την σχετική δαπάνη από το ταμείο τους, από τον ΕΟΠΥΥ.

Την απόφαση αυτή έλαβε η συντονιστική επιτροπή όλων των σωματείων των ιδιωτικών φορέων υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή κλινικοί ιατροί, εργαστηριακοί ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης-αποθεραπείας, ιδιωτικές κλινικές.

Παράλληλα αποφασίστηκε να προβούν στη σύνταξη αναφορών για κάθε είδους ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα που τυχόν τελέστηκε και τελείται σε βάρος τους, καθώς και στη δικαστική και εξώδικη άσκηση κάθε νομίμου και συμβατικού δικαιώματός τους.

Στην κινητοποίηση μετέχουν οι εξής φορείς:

μέσω Ιδιωτικές Κλινικές και ιδιώτες γιατροί δεν θα εξυπηρετούν ασθενείς του ΕΟΠΥΥ.

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου