Ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα: Διαμόρφωση στρατηγικών και προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Προσβάσιμο Τουρισμό, ως ιατρικός τουρισμός ορίζεται ευρέως η παροχή οικονοµικά ανταγωνιστικής ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας σε συνεργασία µε την τουριστική βιοµηχανία σε ασθενείς που έχουν ανάγκη χειρουργικών επεµβάσεων, καθώς και άλλων εξειδικευµένων µορφών θεραπείας.
Ο ιατρικός τουρισµός περιλαµβάνει όπως και τα άλλα τουριστικά προϊόντα, πέραν της ιατρικής περίθαλψης στα καλύτερα νοσοκοµεία, υπηρεσίες µεταφοράς, ενηµέρωσης, ξενάγησης, εστίασης και διαµονής.
Βασικούς τοµείς του ιατρικού τουρισµού αποτελούν η πλαστική χειρουργική, η
οδοντιατρική, η οφθαλµολογία, η καρδιολογία, η ορθοπεδική, η θεραπεία καρκίνου, η παροχή υπηρεσιών προς νεφροπαθείς, καθώς και οι µμεταμοσχεύσεις οργάνων.
Στα πλαίσια του ιατρικού τουρισµού δίνεται η δυνατότητα σε συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη διαχρονικής ιατρικής φροντίδας, όπως είναι οι άνθρωποι που πάσχουν απο νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και καρκίνο, να κάνουν απρόσκοπτα τα ταξίδια τους σε τουριστικούς προορισµούς που επιθυµούν.
Οφέλη για τη χώρα που αναπτύσσει τον τουρισμό υγείας:

 • Η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται
 • Τα έσοδα της από υπηρεσίες αυξάνονται σημαντικά
 • Η ίδια η χώρα γίνεται περισσότερο γνωστή και τοποθετείται στο χάρτη ως ιδιαίτερος προορισμός
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο κλάδο της Υγείας και του Τουρισμού
 • Ευκαιρίες για επενδύσεις με εισροή κεφαλαίων του εξωτερικού
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με Ιατρικά Κέντρα του εξωτερικού

“O Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα”
Ο οικονομολόγος υγείας και υποδιευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Φραγκιαδάκης, σε παρουσίασή του αναφέρει μελέτες περίπτωσης του εξωτερικού που συντέλεσαν στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού με στοιχεία κόστους και κίνηση επισκεψιμότητας. Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον καθορισμό στρατηγικής και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του στην Ελλάδα.
Σχετικά με τις προϋποθέσεις, σημειώνει τα εξής:

 • Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αναγνωρισμένες από διεθνείς οργανισμούς
 • Ολοκληρωμένο πακέτο ιατρικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει και τις τουριστικές υπηρεσίες
 • Χαλάρωση και αναψυχή σε επιλεγμένους προορισμούς στη χώρα μας με την αντίστοιχη προβολή στα ΜΜΕ
 • Ανταγωνιστικές τιμές και άμεση ενεργοποίηση του reverse innovation
 • Ισχυρό θεσμικό πλαίσιο
 • Συνεργασία Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα με κοινό όραμα και κίνητρα
 • Πιστοποίηση των παρεχόμενων ιατρικών πράξεων και κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Προβολή ιατρικών καινοτομιών της Ελλάδας στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε χώρες που παραδοσιακά επιλέγουν τη χώρα μας ως τουριστικό προορισμό

Στη συνέχεια, παραθέτει τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιοι φορείς γ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου