Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου : Σχετικά με αμοιβές ιατρών πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών

Ρόδος 
06.06.2013
ΟΔΗΓΙΑ
Αγαπητοί
συνάδελφοι
Ο Ιατρικός
Σύλλογος Ρόδου
έχοντας υπό όψη τις κείμενες διατάξεις   μετά το νέο νομοθετικό πλαίσιο καλεί τα μέλη
του που δέχονται τους υποψηφίους οδηγούς για εξέταση, να ολοκληρώνουν επιμελώς
και πλήρως την κλινική παθολογική και οφθαλμιατρική εξέταση  πριν βεβαιώσουν την ικανότητα των υποψηφίων οδηγών
ή την ανανέωση της.

Επίσης σε περίπτωση που υπάρχουν στο ιστορικό του
οδηγού  ειδικές χρόνιες παθήσεις που
έχουν άμεση σχέση με την οδήγηση τροχοφόρων πρέπει να παραπέμπουν τους οδηγούς
σε ειδικευμένους συναδέλφους τους για τον πλήρη έλεγχο του υποψηφίου οδηγού και
την ασφάλεια του ιδίου και όλων αυτών που κυκλοφορούν δημόσια.

Όσο αφορά την
αμοιβή της ιατρικής βεβαίωσης αυτή καθορίζεται στα 20 € σε εφαρμογή του
Π.Δ.127/2005 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με
το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο το ποσό των 20 Ευρώ και για τις δυο
ειδικότητες με την αντίστοιχη έκδοση ΑΠΥ για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τον ασφαλισμένο στο ταμείο του.

Η αναφορά του Υπουργείου Ανάπτυξης στον Ν. 4155/2013,
άρθρο 52, παράγρ. 3  δεν έχει καμιά σχέση
με την  αμοιβή των συμβεβλημένων με το
Δημόσιο ιατρών αλλά με  το νόμο περί
αμοιβής των συμβεβλημένων ιατρών του  ΕΟΠΥΥ.

Παράβολα των 50€ ή 90€ από την Εθνική τράπεζα που
αφορούσαν την πληρωμή των μελών μας μετά την κατάθεση των παραστατικών  δεν θα γίνονται αποδεκτά από τους ιατρούς
αφού τα ποσά αυτά είναι χαράτσι που εισπράττει το Υπουργείο Μεταφορών και δεν
έχουν καμιά σχέση με τις αμοιβές των ιατρών πράγμα που πολλές φορές είχε
αρνητικές συνέπειες για το ιατρικό σώμα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          
                                                                                      Ο
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Απ. Μαντάς                                              Ιωάννης
Σ. Μυροφόρου
 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου