Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: Γνωστοποίηση αδυναμίας εξυπηρέτησης ασφαλισμένων περιοχής μας σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση πραζόλης

ιατρικός σύλλογος Πατρών

Αρ. Πρωτ.: 3942
Πάτρα: 30-4-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

Κύριε Πρόεδρε,
Επανερχόμαστε, μετά την υπ’ αρ. πρωτ.: 3131 (04/04/2013) επιστολή μας, σχετικά με τις αντιρρήσεις – παρατηρήσεις μας επί της εφαρμογής του περιορισμού συνταγογράφησης των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (πραζολών).
Αφού λάβαμε γνώση της υπ’ αρ. πρωτ: οικ 14743 (17/04/2013) εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ περί των περιορισμών του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων, σας γνωστοποιούμε ότι στο νομό Αχαΐας υπηρετεί μόνο ένας γαστρεντερολόγος σε μονάδα ΕΟΠΥΥ, ενώ δεν υπάρχουν γαστρεντερολόγοι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεπώς κρίνεται αδύνατη από ένα μόνο γαστρεντερολόγο η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στην περιοχή ευθύνης μας, που αριθμεί περί τους 320.000 κατοίκους, και επομένως κρίνεται επιβεβλημένη η άρση των όποιων περιορισμών συνταγογράφησ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου