Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Τα σχέδια για την ΠΦΥ οδηγούν σε διάλυση του δημόσιου συστήματος και περαιτέρω μείωση των δαπανών Υγείας.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                             Λάρισα  01-11-2013                             

        «Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

                Ν.Π.Δ.Δ.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Τα σχέδια για την ΠΦΥ οδηγούν σε διάλυση του δημόσιου συστήματος

και περαιτέρω μείωση των δαπανών Υγείας.

 

Η Γενική Συνέλευση του ΙΣΛ, που πραγματοποιήθηκε χθες, εκτιμά  πως, όλα τα σχέδια και οι προτάσεις για την οργάνωση της ΠΦΥ οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη ελάττωση των δημόσιων δαπανών υγείας, απορρύθμιση και διάλυση των δημόσιων και κοινωνικοασφαλιστικών δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κινητικότητα και διαθεσιμότητες για χιλιάδες γιατρούς και άλλους εργαζόμενους στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και σε μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασθενών.

Διαπιστώνει με έκπληξη την επιβαλλόμενη υποβάθμιση και αποδόμηση της ΠΦΥ στην χώρα μας, λόγω:

α) Συστηματικής υποχρηματοδότησης του συστήματος (50% μείωση σε σχέση με το 2009) σε επίπεδα δημιουργίας ανθρωπιστικής κρίσης.

β) Ελλειμματικής κάλυψης των αναγκών ΠΦΥ των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα την καταστολή ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Η καθυστερημένη διάγνωση παθήσεων και η ελλειμματική παρακολούθηση των χρόνιων ασθενών προκαλούν αυξημένη συχνότητα επιπλοκών και παρενεργειών, που οδηγεί δευτερογενώς σε αυξημένη νοσηρότητα, θνητότητα και σημαντική αύξηση των δαπανών υγείας.

γ)Υποβάθμισης, υπολειτουργίας και κλεισίματος παραρτημάτων-τοπικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ και επιβολή συνθηκών χρεοκοπίας στους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ (στάση πληρωμής ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών οφειλών, κουρέματα παρόχων του ΕΟΠΥΥ, σχέδιο αμοιβής  per capita με 900ευρώ!!!! μηνιαία κλπ.)

δ) Δυσχέρειας της πρόσβασης των ασφαλισμένων σε εξειδικευμένο γιατρό.

ε)Χρεοκοπίας του εργαστηριακού τομέα από την επιβολή πολλαπλών κουρεμάτων αναδρομικά από 1-1-2013.

στ) Συντεταγμένης  απο- ασφάλισης των Ελλήνων πολιτών.

 

Θεωρεί πως όλες οι μέχρι τώρα ενδείξεις συγκλίνουν για προσχηματική συζήτηση ενός προαποφασισμένου σχεδίου (της Task Force) με μεγάλη περικοπή της δημόσιας υγείας και εκχώρησής της σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχη επιβάρυνση των πολιτών για την υγεία.

 

Αποδέχεται ως «μπούσουλα» τις θέσεις του ΠΙΣ για την ΠΦΥ, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και αποφασισθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ στις  9-10-2013:

 

  1. 1.    Ζητούμε την διαμόρφωση ενός ενιαίου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, με το οποίο θα είναι συνδεδεμένοι και όλοι οι ιδιωτικοί φορείς.

 

  1. 2.    Προϋπόθεση οποιασδήποτε μεταβολής είναι η ένταξη όλων των Μονάδων Υγείας, ΕΟΠΥΥ, Κέντρων Υγείας κ.λπ. χωρίς διαθεσιμότητα – κινητικότητα, όπως έγινε και με την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ.
  2. 3.     Επαρκής χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, γιατί σήμερα η ανεργία, η ύφεση και η ελλιπής χρηματοδότηση αποτελούν μηχανισμό γενοκτονίας του ελληνικού πληθυσμού. Το αποδεικνύει έμπρακτα η λειτουργία του ετοιμόρροπου ΕΟΠΥΥ, για τον οποίο έντονα το ιατρικό σώμα είχε προειδοποιήσει και αντιδράσει και είχε κάνει τις ανάλογες παρατηρήσεις και στους τότε ίδιους σχεδιαστές εκείνου του «μορφώματος» που βιώνουμε σήμερα.
  3. 4.    Δυνατότητα όλων των ιατρών να συνάπτουν συμβάσεις με το σύστημα Π.Φ.Υ. χωρίς αποκλεισμούς, μέσω εθνικής συλλογικής σύμβασης με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, και αξιοπρεπούς αμοιβής κατά πράξη και περίπτωση.
  4. 5.    Οικογενειακό ιατρό με ρόλο ουσιαστικό στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, στην διαχείριση ιατρικού φακέλου και χρονίων νοσημάτων των ασθενών, αλλά χωρίς την αποκλειστική δυνατότητα της παραπομπής στον ειδικευμένο ιατρό.
  5. 6.     Ειδικευμένους ιατρούς που θα υπηρετούν την δημόσια Π.Φ.Υ., για να φιλτράρεται η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη από αναίτιες επισκέψεις που φορτώνουν την λειτουργία της νοσοκομειακής φροντίδας.
  6. 7.    Διατήρηση και ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δομών της δημόσιας περίθαλψης και ενίσχυση της λειτουργίας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές, με ενδυνάμωση του ρόλου και των απαιτήσεων, που ολοένα σήμερα αυξάνονται.

 

Τέλος, η Γ.Σ. πιστεύει πως το ιατρικό σώμα πρέπει να σταθεί αντάξιο της

εμπιστοσύνης των πολιτών και της ευθύνης που έχει απέναντι στην περίθαλψη του ελληνικού λαού.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.

 

                

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                          ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΑΣ

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου