Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας. Προς ΚΕΠΑ

ιατρικος συλλογος κερκυραςAΡ.ΠΡΩΤ. 23982 ΠΡΟΣ: ΚΕΠΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΟΙΝ. ΚΕΠΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΙΣ

Κέρκυρα, 18-6-13

Αξιότιμοι Κύριοι

Ελάβαμε τους νέους εισηγητικούς φακέλους παροχών αναπηρίας. Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ο ιατρός που θα συντάξει το φάκελο είναι υποχρεωμένος να συνυπογράψει και υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 ν.1599/1986.

Επειδή σας είχαμε κοινοποιήσει την αντίθεσή μας με αυτή την υπεύθυνη δήλωση με αρ.πρωτ 21251/21-10-11 σας επαναλαμβάνουμε ότι στο αρ.5 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418/ΦΕΚ Α287/28-11-2005) που αναφέρεται σε ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις , στη παρ.3 αναφέρει ότι η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι ιδιώτες ιατροί και οι ιατροί του ΕΣΥ που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε Επιτροπές που τα εκδίδουν θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι το ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδει το μέλος του Ιατρικού Συλλόγου ενέχει και χρήση υπεύθυνης δήλωσης , οπότε θεωρούμε αχρήστως ζητηθείσα την υπεύθυνη δήλωση που μας ζητάτε να υπογράψουν τα μέλη μας θεωρώντας προσβλητικό για το ιατρικό επάγγελμα την ως άνω υπεύθυνη δήλωση.

Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τι τύχη είχαν οι ιατροί μέλη των Επιτροπών του πρώην ΙΚΑ όπου έδιναν πιστοποιητικά αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας μεγάλο πχ 67%,75%,85% και οι ίδιοι ιατροί ή μέλη Επιτροπών για τα ίδια άτομα έδωσαν ποσοστό αναπηρίας κάτω του προβλεπόμενου για συνταξιοδότηση ή επίδομα αναπηρίας.

Επειδή αυτό ελέγχεται πειθαρχικά θέλουμε να μας κοινοποιήσετε αν υπάρχουν και πόσες τέτοιες ατασθαλίες.

Επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματος μας παρακαλούμε να αποσύρετε από τα έγγραφα την ως άνω υπεύθυνη δήλωση.

H ως ανω αναφορά θα κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στις 6-7-13.

 

 

Με τιμή,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Δρ. Αλέξιος Μαρτζούκος

 

Σχόλια στο facebook

Σχόλια

Υποβολή σχολίου